Sök
Cirkulation 2/15

Dags för en dialog om brandskumanvändning

Föroreningar med perfluorerade ämnen som PFOS från brandövningsplatser har uppmärksammats på flera håll i landet. Brandskum används dock inte bara för övning och i morgon kan din vattentäkt bli förorenad i samband med en släckinsats. Du bör därför ta upp en dialog med de räddningstjänster som verkar vid vattentäkterna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)