Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Bred enighet om mål för fosforåterföring

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från avloppsslam till jordbruket. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion vid Sveriges Radio gjort.

Branschorganisationen Svenskt Vatten välkomnar resultatet av Vetenskapsradions enkät.
– Det är välkommet med såhär tydliga besked om fosfor från riksdagspartierna. Vi behöver stöd från lagstiftarna för att kunna fortsätta vårt viktiga kretsloppsarbete och ser fram emot att regeringen inför nationella mål för återföring av fosfor, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Den fråga partierna fick svara på var: ”Anser ni att det bör finnas ett nationellt mål och återföring av fosfor?” De uppmanades att svara "ja", "nej" eller "ingen åsikt" samt motivera svaret. Alla partier utom ett svarade "ja" på frågan. Det parti som sticker ut i Vetenskapsradions undersökning är Sverigedemokraterna som är inte har någon åsikt i frågan. De skriver att de är ”tveksamma att idag slå fast ett specifikt mål innan dess vi kan säkerställa potential och ekonomiska förutsättningar.”

– Enkäten visar att det finns ett brett stöd i riksdagen för att lösa en av vår tids stora kretsloppsutmaningar. Utöver den återföring av en tredjedel av all fosfor från avlopp som görs idag från Revaq-certifierade reningsverk kommer vi inom en snar framtid behöva komplettera med nya tekniska lösningar, exempelvis via sorterande system, biokol eller fosforutvinning efter förbränning, kommenterar Anders Finnson. (EW)

Läs mer:
Enkätsvaren


Publicerad 2018-05-17 08:26

Uppdaterad 2018-05-17 08:31

Annons:
Elmia VA-mässan 2018