Sök
VA-aktuellt

Bättre beredskap inom dricksvattenområdet

Som ett sätt att säkra produktion av dricksvatten startar Livsmedelsverket ett samverkansforum med kemikalieproducenter och Svenskt Vatten.Torsdagen den 15 oktober hålls ett första möte med ett nytt samverkansforum för att samordna tillgång på kemikalier för dricksvattenproduktion.

Under det senaste året har Livsmedelsverket haft ett särskilt arbete kring kemikalier för att bland undersöka ämnen, producenter och mängd. Det är som en följd av det arbetet som privat-offentligt samverkansforum för dricksvatten startar, även om det på grund av corona-pandemin har blivit av lite tidigare än beräknat.
– Vi fick en extra skjuts av den samordning mellan näringsliv och offentlig sektor inom dricksvattenförsörjningen som krävdes under våren, då fokus hamnade på krisberedskap, säger Livsmedelsverkets Pär Aleljung som ska leda arbetet, till Cirkulation.
 
Ansvaret för att säkerställa tillgång och kvalitet av dricksvatten ligger på kommunen eller huvudmannen för dricksvattenproduktion, medan Livsmedelverket har ett ansvar att samordna kris- och beredskapsplaneringen för dricksvattenförsörjning. Därför skapas forumet med branschorganisationen Svenskt vatten och kemikalieproducenter.
– Det finns stora vinster med att samverka nationellt så att kemikalier är tillgängliga där de behövs. Genom en regelbunden dialog kan vi få en ökad kunskap om varandras verksamheter och förebygga störningar, säger Pär Aleljung.
 
Det är också en kunskapsfråga, menar han.
– Vi kan i retur ge kunskaper om bland annat civilt försvar. Det är inte säkert att industrin vet att deras produkter har betydelse för dricksvattenproduktion och att de därmed också är samhällsviktig verksamhet. Genom att tydliggöra det så kan vi säkerställa produktionen av de kemikalier som behövs, säger Pär Aleljung.
 
Livsmedelverket har sedan tidigare en motsvarande privat-offentlig samverkansgrupp om livsmedelsförsörjning på matsidan.

Publicerad 2020-10-15 15:01

Uppdaterad 2020-10-15 15:03

Annons:
VA-mässan 2020