Sök
VA-aktuellt

Arbete med giftfritt kretslopp intensivare

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att ”intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att på ett kostnadseffektivt sätt ytterligare stimulera en mer resurseffektiv avfallshantering som främjar ökad materialåtervinning och avfallsförebyggande åtgärder inklusive att minska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen ur kretsloppet”.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2015-01-19 13:23

Uppdaterad 2015-01-19 13:25

Annons:
VAK 2020