Sök
Cirkulation 2/14

Perflourerade ämnen stängde vattenverk

Resultatet från Länsstyrelsens undersökning om förekomst av oacceptabla höga halter perfluorerade alkalsyror (PFAA) i dricksvattentäkten kom som en fullständig överraskning för kommunens VA-ansvariga.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)