Sök
VA-aktuellt

Naturliga Östersjömiljöer klassas som övergödda

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för näringsstatusen i grunda inneslutna skärgårdsområden.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2014-12-15 12:50

Uppdaterad 2014-12-15 12:50

Annons:
VA-mässan 2020