Sök
Cirkulation 7/13

Manammoxförsöken under långsam tillväxt

Det pågår mycket forsknings- och utvecklingsarbete världen över för att få en fungerande avloppsreningsprocess med anammoxbakterier för kväve­-reduktion i avloppshuvudströmmen. Ett projekt finns i Malmö.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
Grundfos 2020