Sök
Cirkulation 5/12

Alger i avloppsvatten – renar och gör nytta

Mikroalger som odlas i avloppsvatten och rökgaser kan snabbt producera stora mängder biomassa och reducera både kväve och fosfor i avloppsvattnet med upp till 90 procent. Dessutom tar algerna upp koldioxid från rökgaserna och tungmetaller ur vattnet.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
Wateraid