Annons Vatten 2025 Vatten 2025

Rickard Malmström (MP), ordförande Uppsala Vatten och Avfall

Uppsala möter kris med cirkulär avloppshantering

VA-aktuellt

Uppsalas avloppsrening vid Kungsängsverket kommer allt närmare tillståndsgränsen. Nu ska frågan om framtida tillstånd utredas av Vattenmyndigheten för Norra Östersjön samtidigt som Uppsala Vatten planerar för cirkulär avloppsrening.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Regeringen tog nyligen beslut om att efter lång betänketid hantera frågan om eventuellt undantag från miljökvalitetsnormen för Uppsalas centrala reningsverk, genom att ge ett uppdrag till Vattenmyndigheten för Norra Östersjön, vid länsstyrelsen i Västerås.

– Jag välkomnar att miljökvalitetsnormen och därmed ambitionen för en renare Fyriså bibehålls. Problemet idag är att vårt tillstånd är baserat på antalet invånare och inte hur vi renar. Vi renar bra men ligger ändå väldigt nära nuvarande tillstånds maxgräns, säger Rickard Malmström (MP), ordförande för Uppsala Vatten och Avfall, till Cirkulation.

Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall har slitit med frågan i flera år. Tillståndsprocessen har gått i baklås av formuleringarna i den så kallade Weserdomen. Det enda recipientalternativet för Uppsala är Fyrisån. Och där är tolkningen för närvarande att utsläppen inte får öka alls.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

– Vi har avsikt att gå till en cirkulär hantering på sikt och inte belasta Fyrisån alls. Då är vi inte beroende av yttre förutsättningar. Vi kommer att få ett tillstånd som är klokare formulerat. Jag ser framför mig att vi ska kunna bada i Fyrisån i centrum i framtiden, säger Rickard Malmström.

Med cirkulär avloppshantering menar Rickard Malmström att en processlösning kommer att ligga i att producera höggradigt renat vatten av avloppsvattnet, tekniskt vatten med flera användningsområden.

– Det är en nyhet, säger Rickard Malmström glatt till Cirkulation.

Resultatet från översynen av regelverket av Vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i Västerås ska redovisas senast den 22 augusti 2024.

Läs mer:

Annons Wateraid