Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

EU:s nya dricksvattendirektiv i kraft

Tisdagen den 12 januari trädde EU:s nya dricksvattendirektiv i kraft.

Det nya dricksvattendirektivet innehåller flera nyheter; bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för material i kontakt med dricksvatten. Dessutom knyts hela försörjningskedjan från vattentäkt till kran samman på ett tydligare sätt än tidigare med målsättningen att bättre förebygga och hantera olika slags risker som kan påverka dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen.

Utformningen av direktivet är speglar medborgarinitiativet Right2Water, ett upprop för säkert dricksvatten till alla, som undertecknades av 1,8 miljoner européer. Det här är första gången någonsin som ett medborgarinitiativ gett den typen av avtryck i EU.


Medlemsländerna har två år på sig att implementera direktivet i sin lagstiftning. (EW)

Läs mer:
Parlamentet antar dricksvattendirektivet

Publicerad 2021-01-13 10:57

Uppdaterad 2021-01-13 11:04

Annons:
Svenskt Vatten 2020