Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sjölunda reningsverk. FOTO: VA SYD

Genomförandebeslut på plats för Maxima

VA-aktuellt

Under maj månad godkändes ett investeringsavtal av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö för sydvästra Skånes nya avloppslösning Maxima. Idag den 18 juni så tog VA Syd:s förbundsfullmäktige ett genomförandebeslut med en rambudget.

Text/Redaktionen Cirkulation

Infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras av flera skäl; befolkningen växer stadigt, miljökraven hårdnar och klimatförändringar ger ökade påfrestningar på samhället. Ett gemensamt system över kommungränserna innebär att flera kommuners behov kan mötas på ett kostnadseffektivt sätt, det skriver VA Syd i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid