VA-ÅRSBOKEN

Cirkulations branschguide VA-ÅRSBOKEN distribueras tillsammans med varje års första utgåva av tidningen, till alla prenumeranter.

Den har kommit ut sedan 1994 och revideras årligen. Varje upplaga domineras av utförliga företagspresenta­tio­ner i färg – se exempel nedan.

I boken finner du också en förteckning över varje kommuns VA-förvaltnings och/eller -bolags övergripande verksamhetsansvarige (vd/förvaltningschef) och ansvarig avdelningschef (VA-chef, etc).

Exempel på företagspresentation

Är ditt företag en av annonsörerna? Läs mer om här hur du redigerar dina uppgifter och lämnar annonsunderlag!


Annonsera i VA-ÅRSBOKEN 2025

En annons i VA-ÅRSBOKEN 2025 räcker i ett helt år, och kostar endast 16 900 kronor + moms (pris gäller om du bokar senast augusti 2024):

  • En företagspresentation i färg i den tryckta upplagan av boken, som distribueras tillsammans med Cirkulation 1/25 (utkommer i februari 2025).
  • En digital annons (se exempel) som kan uppdateras när som helst under året och vars innehåll är sökbart på Cirkulations webbsida, när man väljer “VA-årsboken” i sökträffmenyn.

Sista bokningsdag för annonsering är fredag 29/11, och sista dag för färdiga underlag är onsdag 4/12.


Kontakta Cirkulations annonsansvarige för mer information och bokning.