Sök
VA-årsboken

Veolia Water Technologies AB, VA-Ingenjörerna


Postadress
Klosterängsvägen 11 A
226 47 Lund

Telefon
040-28 67 00

Internet
E-post
info[a]vaing.se

Besöksadress
Klosterängsvägen 11 A, 226 47 Lund

Filialer, etc
Vi har 3 st regioner och finns på 5 orter:
Lund, Karlstad, Linköping, Stockholm och
Örebro

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556273-8582
Sätesort
Lund
Etablerat år
1990
Antal sysselsatta
ca 55
Årsomsättning
ca 350 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

General Manager

Anders Ekström
Telefon: +46 (0)8--579 781 126
E-post: anders.ekstrom[a]vaing.com

Affärsområdeschef Kommunal

Henrik Held
Telefon: +46 (0)8-579 781 37
E-post: henrik.held[a]veolia.com

Affärsområdeschef Industri

Per-Anders Broström
Telefon: +46 (0)54-17 75 44
E-post: per-anders.brostrom[a]vaing.se

Affärsområdeschef Processvatten

Andreas Eriksson
Telefon: +46 (0)8 579 78 140
E-post: andreas.eriksson[a]veolia.com

Affärsområdeschef Automation & IT

Kenneth Wulcan
Telefon: +46 (0)13-37 35 84
E-post: kenneth.wulcan[a]vaing.se

Miljö- och kvalitetsansvarig

Mia Ströman
Telefon: +46 (0)8-579 78 125
E-post: mia.stroman[a]veolia.com

HR chef

Cecilia Cederberg
Telefon: +46 (0)46-18 22 60
E-post: cecilia.cederberg[a]veolia.com

MER OM FÖRETAGET

VA-Ingenjörerna är en ledande funktionsleverantör inom vatten- och slambehandling som sedan år 1990 utfört projekt från Idé till färdig Anläggning. Vi erbjuder en komplett portfölj av högteknologiska processlösningar samt tillhörande service och underhåll med garantier för funktion och prestanda åt både Kommunala och Industriella kunder.

Genom vår ägare Veolia Water Technologies, världsledande inom processtekniska lösningar för vatten- och slambehandling, erbjuder vi helhetslösningar för hela vattencykeln, vilket gör oss till den naturliga samarbetspartnern för våra kunder.

Dricksvattenproduktion
Vår styrka är att vi beaktar hela vattenförsörjningskedjan och vet hur man förädlar råvatten. Genom vår långa erfarenhet av alla typer av teknologilösningar kan vi leverera ett hållbart och säkert vatten.

Avloppsvattenrening
Vi strävar alltid efter att leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen, oavsett om utsläppskraven gäller uppgradering, förnyelse eller design av helt nya anläggningar.

Slamdisponering
Genom att se slam som en resurs skapar vi ett hållbart kretslopp. Vi utvecklar hela tiden energisnåla och långsiktiga lösningar för biogasproduktion till hållbar återföring av näringsämnen så som fosfor.

Marksanering
Vi skräddarsyr miljövänliga lösningar för att på ett kostnadseffektivt sätt sanera jord, berg och grundvatten genom att föroreningarna renas på plats, utan behov av transporter.

Komplett vattenleverantör till industrin
Vår långa erfarenhet av att leverera processvattenlösningar med bästa tillgängliga teknologi, i många fall baserade på egenutvecklade unika processer, är därmed alltid anpassade till industrins specifika behov.

Automation & IT
Med vårt mångåriga och unika processkunnande kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för styr och övervakning tillsammans med lättanvända verktyg för att följa upp och kontinuerligt förbättra de olika processerna inom vattenrening.

VA-Operatör är utvecklat och anpassat för övervakning av VA-system och VA-processer.
VA-Optima är ett unikt verktyg utvecklat för optimering av vattenreningsprocesser samt energieffektivisering.
Mimer-VA, ett verksamhetssystem för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten, tex kvalitetsuppföljning och miljöledning.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna