Sök

Visar sökresultat för: vattenverk

VA-aktuellt

Nyinvigd rening

I mitten av oktober invigdes den nya råvattenreningen vid Karlskoga vattenverk. Det är råvattnet för den konstgjorda infiltrationen som fått en helt ny processlösning.– Vårt råvatten från Timsälven har blivit mycket sämre de senaste åren så åsen håller på att täppas igen för oss, säger Karlskoga Energi & ... Läs mer

VA-aktuellt

Gör om UV-upphandling

Tomelilla kommun har avbrutit sin upphandling av UV-rening till Granbo vattenverk. Enligt Ystads Allehanda har nya analyser av vattnet visat att det krävs större dimensioner på UV-aggreagaten jämfört med vad man antagit i upphandlingen. Därför görs den nu om. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor utbyggnad av vattenreningen i Nybro

Nybro kommun behöver komplettera reningen av kommunens dricksvatten. Tekniske chefen Bengt-Eve Peterson säger till Östran att man kan se begynnande kvalitetsproblem.Utbyggd vattenrening beräknas kosta cirka 37 miljoner kronor och kommer att ge genomslag på kommunens VA-taxor redan 2011. Även ... Läs mer

VA-aktuellt

Första spadtaget på nytt vattenverk

I måndags inledde Sörmland Vatten bygget av ett helt nytt vattenverk i Forssjö, Katrineholms kommun. Råvattnet kommer att tas i en grusås som fylls på med konstgjord infiltration med vatten från sjön Viren. Vattenverket ska stå klart sommaren 2011. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vattenverk i Uddevalla

Uddevalla komun bygger om sitt huvudvattenverk Marieberg under 2010. 24 självspolande snabbfilter ska ersätta sedimenteringsbassängerna och ett kolfilter ska in i processen samtidigt som kapaciteten ökas från 600 till 800 kubikmeter per timme.Bygget startar i vår. Investeringen är på 20 miljoner ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Nytt vattenverk i Jokkmokk

Jokkmokks kommun bygger nytt vattenverk i Kåbdalis för fem miljoner kronor. Ökad turism och stark tillväxt gör investeringen nödvändig. På sikt kommer även reningsverket i Jokkmokk att byggas ut. Det nya vattenverket ska tas i drift i början av 2010, uppger SR Norrbotten. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Ledningar mellan Iggesund och Hudiksvall

Hudiksvalls tekniska förvaltning börjar bygga en ny vattenledning mellan Hudiksvall och Iggesund, i december. Ledningen ska vara klar om två år och ska försörja Iggesund, Njutånger samt Enånger. Delar görs i egen regi medan andra delar av projektet kommer att handlas upp. Sträckan är cirka en mil.Iggesund ... Läs mer

VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya filter i Grängesberg

Grängesbergs vattenverk behöver nya sandfilter och Ludvika kommun får disponera om budgeten för att avsätta 1,2 miljoner kronor på arbetet, enligt Dalarnas Tidningar. Igensättningar gör att de fyra filtren som är från 1950-talet måste bytas ut. Vattenverket försörjer bland annat Spendrups bryggerier i ... Läs mer

VA-aktuellt

Övertorneå utreder VA-försörjning

På vattenverket i Koutojärvi kostar det 238 kronor att producera en kubikmeter vatten. VA-taxan i Övertorneå täcker 7,80 kronor. Nu startar kommunen en utredning om VA-försörjningen i byn med 14 invånare. Kommunstyrelsen vill nu avveckla den kommunala VA-försörjningen och ersätta den med enskilda ... Läs mer

Annons:
Wateraid