Sök

Visar sökresultat för: vattentäkt

Cirkulation 1/10

Säker dricksvattentäkt viktigt i Katrineholm

Katrineholms nya vattenförsörj­ning får dubbelt av det mesta. Dubbla råvattentäkter, dubbla infiltrationssystem, dubbla överföringsledningar och dubbla desinfektionssteg.Dagens vattentäkt för centrala Katri­neholm ligger i ett industriområde och utredningar runt vattenförsörjningen har ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelse kritisk mot farligt gods

Länsstyrelsen i Kronoberg ger Vägverket tre år att bygga skyddsåtgärder vid Växjös och Alvestas vattentäkt Bergaåsen. Om Vägverket inte uppfyller kraven på tre år kan man från länsstyrelsen tänka sig att stänga E4:an för farligt gods, enligt Sveriges Radio Kronoberg.Varje månad passerar hundratusen ton ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattentäkt i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun har efter provborrningar ansökt om att få anlägga nya grundvattentäkter på Lister norr om Hällvik och vid Mjällby Ljunga. Vattenförsörjningen i kommunen är ansträngd med bevattningsförbud de tre senaste somrarna. Långsiktiga beräkningar visar att man kan få svårt med ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunalt VA till Helgö

Helgö i Mälaren ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 1 juli 2016, skriver Dagens Nyheter. Detta efter ett beslut i Statens VA-nämnd. På ön som tillhör Ekerö kommun har allt fler sommarboenden förvandlats till permanentboenden, samtidigt som ön ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Den långa ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljööverdomstolen ogillar överklagande om Bäste träsk

Miljööverdomsstolen tar inte upp frågan om huruvida Gotlands kommun ska få utöka vattenuttaget ur Gotlands största sjö, Bäste Träsk. Tre privatpersoner hade överklagat miljödomstolens tidigare beslut men miljööverdomsstolen anser att de inte har rätt att överklaga. Cirkulation har skrivit tidigare ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Kapsejsat fartyg kvar i Mälaren

Ett fartyg som innehåller dieselolja kantrade vid Ekerö den 23 september. Fartyget har legat flera år i Tappströmskanalen alldeles intill Ekerö centrum, enligt SVTs ABC. Trots påstötningar har ägaren inte fraktat bort fartyget och nu tryter tålamodet hos Ekerös kommunalråd Peter Carpelan som menar att ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattentäkt i Evertsberg

Till Vasaloppsstarten i början av mars ska Älvdalens kommun ha klart med ny vattenförsörjning i Evertsberg. I våras hade kommunen stora problem med vattenkvaliteten i området och nu har man hittat en ny permanent lösning, skriver Dala-Demokraten.Den nya vattentäkten ligger två kilometer från byn och där ... Läs mer

VA-aktuellt

Stentäkt överklagas på Gotland

Nordkalk har fått tillstånd av Miljööverdomstolen för ett nytt stenbrott i Bunge. Parallellt har Gotlands kommun fått tillstånd att utöka dricksvattenuttaget ur Gotlands största sjö Bästeträsk.Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd överklagar nu beslutet om stentäkten till Högsta Domstolen, ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vatten i Boxholm

På måndag den 26 oktober kopplas Boxholms kommuns nya dricksvatten in. Vattnet kommer från grannkommun Tranås nya vattentäkt vid Hätte. Där används Sommens vatten för konstgjord infiltration. Tranås fick sitt nya vatten i våras och nu kopplas alltså även Boxholm på. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Klart för Mälarvatten i Nynäshamn

Nu börjar det bli klart för att släppa på vatten från Stockholm Vattens Norsborgsverk till vattenabonnenterna i Nynäshamn och Ösmo. En ny ledning från Haninge är klar och Nynäshamns kommuns gamla vattenverk i Berga och Ösmo kommer att läggas ned.Nu är alla provtagningar klara i den två mil långa ledningen ... Läs mer

Annons:
Paab 2019