Sök

Visar sökresultat för: vattenmiljö

VA-aktuellt

Samordningsansvaret för vatten till Livsmedelsverket

I mitten av mars lämnade regeringen sina propositioner för havs- och klimatpolitik. I klimatpolitiken uppmärksammas bland annat dricksvattenförsörjningen. Här följer regeringen många av de förslag som klimat- och sårbarhetsutredningens vattenexperter gav.– Det känns som att regeringen verkligen ... Läs mer

Cirkulation 3/08

Snart gäller det nya badvattendirektivet

I sommar är det dags att hoppa i de nya EU-baden. Lagom till badsäsongen börjar det nya badvattendirektivet att gälla. Det innebär bättre hälsoskydd, mindre byråkrati och mer information till badgästerna. Ett EU-bad är ett bad som används av många badande men varje kommun bestämmer själv vad som är ett ... Läs mer

Cirkulation 3/08

Hallandskommuner prövar prognosmodell

Västkusten vill vara bästkusten och för många kommuner är badsträndernas Blå flagg oerhört viktig. Flera Hallandskommuner arbetar nu tillsammans med en gemensam prognosmodell för badvattenkvalitet.När Halmstads kommun ville anlägga ett nytt handikappanpassat bad vid Östra Stranden så krävde miljö- ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Skärpningar krävs för att uppnå nationella miljömål

Nio av sexton miljömål bedöms vara svåra eller omöjliga att uppnå till 2020. Det gäller bland annat begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd miljö som alla har stor betydelse för VA-sektorn.Bara ett av miljömålen – skydd av ozonskiktet – kan uppnås utan flera åtgärder. Ska ... Läs mer

Annons:
Paab 2020