Sök

Visar sökresultat för: vattenmiljö

VA-aktuellt

Nytt analysverktyg för miljöövervakning

Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8 miljoner av statliga KK-stiftelsen för att utveckla ett nytt analysverktyg för miljöövervakning. Testet, som utformas i samarbete med tre företag inom miljöområdet, ska göra det enklare att utvärdera effekterna av ämnen i naturen som kan vara farliga för ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel hamnar i vattendrag

Bekämpningsmedel från växthus läcker ut i vattendrag. Tidigare har man trott att växthus var ett slutet system men en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att bekämpningsmedel från växthusodlingar läcker ut i närliggande vattendrag.Under 2008 undersökte SLU två områden med ... Läs mer

VA-aktuellt

Musslor för rening i Öresund

Lomma kommun och Malmö stad vill tillsammans med Region Skåne starta två musselodlingar i Öresund, en i Lommabukten och en utanför Ön vid Limhamn.Musslorna ska fungera som vattenreningar genom att äta växtplankton.Bidrag till projektet är sökt från Naturvårdsverket. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Lova-bidrag i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat om bidrag till elva projekt som ska minska övergödningen i Östersjön. Projekten får del av bidraget för lokala vattenvårdsprojekt Lova.De flesta projekten rör jordbruksmark, tre stycken gäller  att skapa våtmarker. Östergötlands län har tillsammans med ... Läs mer

VA-aktuellt

Massdöd av musslor i Vombsjön

En omfattande massdöd av musslor pågår i Vombsjön i Skåne. Stora områden är torrlagda och det ligger döda musslor, tillsammans med levande individer kring sjön. Från Vombsjön tar Sydvattens vattenverk Vombverket cirka 1 000 liter råvatten per sekund.– Det är många musslor som har dött. Antagandet just nu är ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
Cirkulation 7/09

Ishotellet i Jukkasjärvi: När isen blir till vatten

I slutet av april får dagsmejan taket att börja droppa. Det blir tunnare och tunnare och vårsolen börjar skina igenom. Vatten rinner nerför väggarna, som börjar smälta liksom inredningen. I maj sjunker hela byggnaden ihop och i mitten av juni finns bara några snöhögar kvar. Resten har runnit ner i älven igen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pump separerar olja och vatten

En pump som kan separera olja från vatten testas för närvarande i Kalmar. Uppfinnaren heter Claes Olofsson och de som sett pumpen i aktion är mycket nöjda.– Det är revolutionerande om man kan separera olja från vatten på det här viset, säger Anders Mikkelsen, räddningsledare på brandkåren i Kalmar, till SVTs ... Läs mer

VA-aktuellt

Fler våtmarker vid Kävlingeån

Kävlingeåprojektet förlängs, troligen till 2012. Tack vare att möjligheterna till extern finansiering ökat de senaste åren räcker pengarna till nya våtmarker och dammar utefter vattendraget i Skåne uppger Ystads Allehanda. Kävlingeåprojektet har pågått sedan 1995, sedan dess har 350 hektar våtmarker ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordningsansvaret för vatten till Livsmedelsverket

I mitten av mars lämnade regeringen sina propositioner för havs- och klimatpolitik. I klimatpolitiken uppmärksammas bland annat dricksvattenförsörjningen. Här följer regeringen många av de förslag som klimat- och sårbarhetsutredningens vattenexperter gav.– Det känns som att regeringen verkligen ... Läs mer

Cirkulation 3/08

Snart gäller det nya badvattendirektivet

I sommar är det dags att hoppa i de nya EU-baden. Lagom till badsäsongen börjar det nya badvattendirektivet att gälla. Det innebär bättre hälsoskydd, mindre byråkrati och mer information till badgästerna. Ett EU-bad är ett bad som används av många badande men varje kommun bestämmer själv vad som är ett ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019