Sök

Visar sökresultat för: vattenmiljö

VA-aktuellt

Lova-bidrag i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat om bidrag till elva projekt som ska minska övergödningen i Östersjön. Projekten får del av bidraget för lokala vattenvårdsprojekt Lova.De flesta projekten rör jordbruksmark, tre stycken gäller  att skapa våtmarker. Östergötlands län har tillsammans med ... Läs mer

VA-aktuellt

Massdöd av musslor i Vombsjön

En omfattande massdöd av musslor pågår i Vombsjön i Skåne. Stora områden är torrlagda och det ligger döda musslor, tillsammans med levande individer kring sjön. Från Vombsjön tar Sydvattens vattenverk Vombverket cirka 1 000 liter råvatten per sekund.– Det är många musslor som har dött. Antagandet just nu är ... Läs mer

Cirkulation 7/09

Ishotellet i Jukkasjärvi: När isen blir till vatten

I slutet av april får dagsmejan taket att börja droppa. Det blir tunnare och tunnare och vårsolen börjar skina igenom. Vatten rinner nerför väggarna, som börjar smälta liksom inredningen. I maj sjunker hela byggnaden ihop och i mitten av juni finns bara några snöhögar kvar. Resten har runnit ner i älven igen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pump separerar olja och vatten

En pump som kan separera olja från vatten testas för närvarande i Kalmar. Uppfinnaren heter Claes Olofsson och de som sett pumpen i aktion är mycket nöjda.– Det är revolutionerande om man kan separera olja från vatten på det här viset, säger Anders Mikkelsen, räddningsledare på brandkåren i Kalmar, till SVTs ... Läs mer

VA-aktuellt

Fler våtmarker vid Kävlingeån

Kävlingeåprojektet förlängs, troligen till 2012. Tack vare att möjligheterna till extern finansiering ökat de senaste åren räcker pengarna till nya våtmarker och dammar utefter vattendraget i Skåne uppger Ystads Allehanda. Kävlingeåprojektet har pågått sedan 1995, sedan dess har 350 hektar våtmarker ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Samordningsansvaret för vatten till Livsmedelsverket

I mitten av mars lämnade regeringen sina propositioner för havs- och klimatpolitik. I klimatpolitiken uppmärksammas bland annat dricksvattenförsörjningen. Här följer regeringen många av de förslag som klimat- och sårbarhetsutredningens vattenexperter gav.– Det känns som att regeringen verkligen ... Läs mer

Cirkulation 3/08

Snart gäller det nya badvattendirektivet

I sommar är det dags att hoppa i de nya EU-baden. Lagom till badsäsongen börjar det nya badvattendirektivet att gälla. Det innebär bättre hälsoskydd, mindre byråkrati och mer information till badgästerna. Ett EU-bad är ett bad som används av många badande men varje kommun bestämmer själv vad som är ett ... Läs mer

Cirkulation 3/08

Hallandskommuner prövar prognosmodell

Västkusten vill vara bästkusten och för många kommuner är badsträndernas Blå flagg oerhört viktig. Flera Hallandskommuner arbetar nu tillsammans med en gemensam prognosmodell för badvattenkvalitet.När Halmstads kommun ville anlägga ett nytt handikappanpassat bad vid Östra Stranden så krävde miljö- ... Läs mer

VA-aktuellt

Skärpningar krävs för att uppnå nationella miljömål

Nio av sexton miljömål bedöms vara svåra eller omöjliga att uppnå till 2020. Det gäller bland annat begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd miljö som alla har stor betydelse för VA-sektorn.Bara ett av miljömålen – skydd av ozonskiktet – kan uppnås utan flera åtgärder. Ska ... Läs mer

Annons:
Paab 2018