Sök

Visar sökresultat för: vattenkvalitet

VA-aktuellt

Dricksvattenkvaliteten ok trots brandrök

Landstinget i Västmanland har fått många frågor om hur dricksvattnet eventuellt påverkas i områden som drabbas av massiv brandrök i samband med den stora skogsbranden i norra Västmanland. Vattenprover som länsstyrelsen tagit visar att dricksvattnet är godkänt att dricka. Detta trots eventuell ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Brunifieringen av sjöar här för att stanna

Brunifieringen ökar snabbt i svenska sjöar. Noggranna bottensedimentundersökningar kan troligtvis användas för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Detta kan vara ett sätt att bättre förutse vattenkvalitetsproblem i ytvattentäkter. Det visar en Petra Brageé:s ... Läs mer

VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 >>