Sök

Visar sökresultat för: vattenkvalitet

Cirkulation 7/18

Provtagning är en viktig del av vattensäkerheten

Antalet kokningsrekommendationer för dricksvattnet ökar markant. Samtidigt finns det många kokningar där det inte är särskilt långsökt att anta att till exempel fel i prov­tagningen är skälet till bakterier i vattnet. Det blir allt vanligare att en informationstext om en kokningsrekommendation dyker ... Läs mer

Cirkulation 3/17

Stockholm blir smartare

Stockholm Vatten ingår i ett samarbetsprojekt för att göra staden smartare och bättre för invånarna. I ambitionen att bli världens mest digitala stad ingår säkert och rent vatten, både i kranen och i naturen. Digital Demo Stockholm, DDS, heter den nya samarbetsform som Stockholm stad provar där stad, ... Läs mer

VA-aktuellt

Kokningsrekommendation i Lund med omnejd

Dricksvattenproblem UPPDATERAD Kokningsrekommendationen för boende i Lunds stad och i delar av Eslövs kommun drogs på torsdagskvällen 9 mars tillbaka för halva Lunds stad. I lågzonerna är dricksvattnet tjänligt. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Åland renoverade torn med ny metod

Cirkulation frågar Åland Vatten AB har använt en ny renoveringsmetod för vattenreservoarer när det lilla vattentornet i Mariehamn skulle renoveras. De är nöjda med resultatet. Gottfrid Öhberg är planeringsingenjör på Ålands Vatten dit åtta av Ålands 16 kommuner är anslutna. Totalt försörjer man cirka ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Återväxt hos E. coli efter UV-behandling

Från branschen Vad händer med inaktiverade bakterier när dricksvattnet distribueras till konsumenterna? Vi har vant oss vid att betrakta restprodukterna från klorering som föda för mikroorganismer på distributionsnätet, men är situationen densamma om vi istället använder UV-behandling som ... Läs mer

Annons:
Neste 2018
VA-aktuellt

Dricksvattenkvaliteten ok trots brandrök

Landstinget i Västmanland har fått många frågor om hur dricksvattnet eventuellt påverkas i områden som drabbas av massiv brandrök i samband med den stora skogsbranden i norra Västmanland. Vattenprover som länsstyrelsen tagit visar att dricksvattnet är godkänt att dricka. Detta trots eventuell ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunifieringen av sjöar här för att stanna

Brunifieringen ökar snabbt i svenska sjöar. Noggranna bottensedimentundersökningar kan troligtvis användas för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Detta kan vara ett sätt att bättre förutse vattenkvalitetsproblem i ytvattentäkter. Det visar en Petra Brageé:s ... Läs mer

VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2018