Sök

Visar sökresultat för: vattenförvaltning

VA-aktuellt

Mycket är oklart kring planering av vattenfrågor

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att ansvarsfrågorna kring planering av vattenfrågor är otydliga.– Nu har vi fått två parallella system för planering av vattenfrågor. De hanterar samma typ av frågor men är skilda åt såväl juridiskt som organisatoriskt och politiskt, säger Beatrice ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Falun och Borlänge bildar vattenbolag

De kommunalägda bolagen Falu Energi & Vatten AB och Borlänge Energi AB bildar ett nytt gemensamt bolag för att sköta städernas nya gemensamma vattentäkt i Lennheden.– På det viset får vi ett tydligt ägande av vattentäkten, att vi gör det här tillsammans, säger Bengt Gustafsson, VD för Falu Energi & Vatten i en ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimat och hav är vinnare i regeringens budget

Regeringen satsar totalt sju miljarder på klimatområdet i budgetpropositionen för 2009 – 2011. Fyra av dessa miljarder går till riktat klimatbistånd. Anslaget till internationella klimatinvesteringar höjs med 670 miljoner kronor. Det särskilda anslaget för havsmiljö höjs med 655 miljoner kronor. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 ... 3 4 5 >>