Sök

Visar sökresultat för: vattenförvaltning

VA-aktuellt

Nationellt dialogmöte om vatten idag

Idag, måndag, genomförs ett nationellt dialogmöte om vattenförvaltningen i Stockholm. Mötet arrangeras av Miljödepartementet, Vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket. Bland talarna finns miljöminister Andreas Carlgren.Syftet är att knyta ihop de diskussioner som först under de regionala ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholms läns första vattenråd

Äntligen har även Stockholms län fått sitt första vattenråd. Det är i Södertälje kommun som Stavbofjärdens vattenråd bildats.I dagsläget pågår flera projekt om anläggning av våtmarker och skyddszoner längs vattenflöden i Stavbofjärdens avrinningsområde. Tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund ... Läs mer

VA-aktuellt

Dags för vattenkommunalråd?

Det kan vara dags för ett särskilt vattenkommunalråd i Eskilstuna, en förtroendevald med särskilt ansvar för vattenfrågorna. Det sa kommunalrådet Jimmy Jansson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, vid Mälartinget som hålls i Eskilstuna. Det årliga rådsmötet för Mälardalsrådet har i år temat "Vårt ... Läs mer

VA-aktuellt

Nationellt grundvattenmöte i april

Den 14-15 april anordnar Länsstyrelsen i Skåne län ett temamöte om grundvatten. På mötet kommer representanter från övriga länsstyrelser, Vattenmyndigheten och SGU att delta. Detta blir det första nationella mötet om grundvatten i den nya förvaltningscykeln.På mötet ska deltagarna ta fram en strategi ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vattenskyddsområde längs Lyckebyån

Emmaboda Energi AB har hållt ett första informationsmöte om inrättandet av ett vattenskyddsområde längs Lyckebyån. Ån är tio mil lång och avrinningsområdet omfattar 810 kvadratkilometer.– Det är en omständlig process att skapa ett vattenskyddsområde och för att undvika misstaget man begått på andra ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Miljömålsproposition riskerar helheten

Regeringens miljömålsproposition har presenterats av miljöminister Andreas Carlgren.Regeringen vill försöka utveckla de 16 miljömålen. I propositionen görs en bedömning av hur statusen är för de olika målen och vilka vidare åtgärder som behövs. Regeringen menar att elva av målen är möjliga att nå. Fyra ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelserna i vattenkampanj

Med start på Världsvattendagen 22 mars inleder Länsstyrelserna och Miljösamverkan Sverige en informationskampanj om arbeten i vatten.– Många otillåtna arbeten förstör värdefulla livsmiljöer, som sedan inte går att återställa. Därför är det viktigt att öka kunskapen om hur skador kan undvikas, säger ... Läs mer

VA-aktuellt

Styrmedel för vattenmiljön

Sverige uppfyller de formella krav på prispolitik för vatten som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Samtidigt har vattenmyndigheternas kartläggning av vattenmiljön visat att nuvarande åtgärder inte varit tillräckliga för att nå målet "god vattenstatus". Omfattande åtgärder behöver därför ... Läs mer

VA-aktuellt

Mark- och miljödomstolar införs

Miljödepartementet vill skapa fem nya domstolar för att effektivisera bland annat miljömål.Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har sinsemellan många likheter. I syfte att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål föreslås ... Läs mer

VA-aktuellt

LOVA-pengar till VA-satsningar

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit sina beslut om Lova-bidrag. Bland de tolv miljoner som delas ut i Stockholms län går en del till ett avloppsreningsprojekt på Möja, där en förening ska ordna gemensamt avlopp för ett sjuttiotal fastigheter samt kyrka, skola och dansbana.Ett annat projekt rör avlopp i ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 2 3 5 5 >>