Sök

Visar sökresultat för: vattenförvaltning

Cirkulation 7/13

Cirkulation frågar: "Det här är en viktig utredning för framtiden"

Den statliga utredningen En trygg dricksvattenförsörjning har inletts. Syftet med utredningen är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för dricksvattenområdet på kort och lång sikt och, om behoven finns, föreslå lämpliga åtgärder.Regeringens direktiv till dricksvattenutredningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Reviderad kemikalielista

EU har reviderat vattendirektivets lista över prioriterade kemikalier. Miljökva­litets­normerna för sju av de befintliga 33 ämnena skärps. Ett dussin nya ämnen regleras, och tre läkemedel sätts upp på en ny bevakningslista.Det är resultatet av EU-parlamentets och rådets kompromiss i somras. Efter ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärdsanslag för havs- och vattenmiljö fördelat

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har nu beslutat hur åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö, totalt 310 miljoner kronor, ska fördelas till länsstyrelserna.– Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men vi ser till att de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförvaltning fungerar bättre decentraliserad

Vattenförvaltning fungerar bättre när den politiska makten är decentraliserad och när hjälp att implementera god vattenförvaltning är välkoordinerad, hjälp behövs också för att anta mer avancerade klimatförändringsstrategier.Det är slutledningen från en ny studie där vattenförvaltning och ... Läs mer

VA-aktuellt

Enhetlig badskyltning

Igår beslutade regeringen om en ändring i badvattenförordningen som innebär att allmänheten ska få enhetlig och tydlig information om kvaliteten på badvattnet.Bakgrunden är EU:s badvattendirektiv från 2006 som genomförts i Sverige genom badvattenförordningen. Den ger kommunerna ett ansvar för ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Utredningen om Havs- och vattenmyndigheten försenad

Regeringen ändrar tidsplanen för utredningen om budgetunderlag för den nya Havs- och vattenmyndigheten åren 2012-2014. Enligt den nya tidsplanen ska utredaren lämna ett budgetunderlag senast den 1 mars 2011. Ursprungligen var det tänkt att det förslaget skulle lämnats senast i augusti i ... Läs mer

VA-aktuellt

Havs- och vattenmyndigheten blir namnet

Regeringen har, inte helt överraskande, beslutat att ge den nya myndigheten för havs- och vattenmiljön namnet Havs- och vattenmyndigheten.Den nya myndigheten ska ta över flertalet av Fiskeriverkets uppgifter, liksom det mesta av den verksamhet som Naturvårdsverket har inom området hav och vatten. Den ... Läs mer

VA-aktuellt

Utredning om industriutsläpp och miljöfarlig verksamhet

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) ska genomföras i svensk rätt. Det meddelar Miljödepartementet. Utredaren ska föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga och ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksmöte för vattenorganisationer

På söndag tjuvstartar riksmötet för vattenorganisationer med ett mingel för de deltagare som tar sig till Borås. Det är Vattenmyndigheten för Västerhavet och Viskans vattenråd som är värd för mötet som pågår 26-28 september.På mötet ska bland annat frågor om hur vattenförvaltningen ska utvecklas och ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattenmyndighet förbereds

Den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö ska starta sin verksamhet den 1 juli 2011 och ligga i Göteborg. Regeringen har utsett Björn Risinger att leda arbetet att organisera myndighetens verksamhet. Björn Risinger är idag Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län. Avsikten är att utredaren ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 2 3 4 5 >>