Sök

Visar sökresultat för: våtmark

VA-aktuellt

Läkemedelsrester kan renas i våtmark

Läkemedel Läkemedelsrester i avloppsvatten kan reduceras i anlagda våtmarker. Försök med ett tiotal läkemedel har gett överlag goda resultat. ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Ny våtmark för kväverening i Östhammar

Karö våtmark i Östhammar invigdes i höstas. Våtmarken tar hand om framförallt kvävereduktion i det utgående vattnet från Östhammars reningsverk. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i fjärdarna nära Östhammar. I kustkommunen Östhammar i Uppland har frågan om hur vattenkvaliteten i ... Läs mer

Cirkulation 3/13

Våtmarkerna möts av nyväckt intresse

Kall april. Sångsvanarna glider långsamt över öppna strömmande vatten. Stubbar med märken efter bävrarnas framfart under vintern. På besök i en mycket stabil och driftsäker avloppsreningsanläggning.Nynäshamns våtmark för avloppsvattenrening är en av de äldsta i Sverige. Tekniken firar ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten ROK
VA-aktuellt

Stor våtmark planeras i Åstorp

Vid Kölebäcken i Åstorps kommun planeras en våtmark på cirka 50 – 55 hektar. Anledningen är höga halter av näringsämnen i Kölebäcken som våtmarken skulle kunna ta hand om innan de når vattendraget.Våtmarken kommer finansieras av länsstyrelsen i Skåne län. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark i Skara

Skara kommun anlägger en 7 500 kvadratmeter stor våtmark vid Karstorp. Detta för att avlasta vattendragen Dofsan och Drysan. Framöver planeras flera våtmarker i Dofsans och Drysans avrinningsområden.– Tanken är att vi ska få ett helt system med våtmarker, säger kommunekolog Morgan Johansson till Nya ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2018