Sök

Visar sökresultat för: säkerhet

VA-aktuellt

Folkhälsomyndigheten kartlägger dricksvattenlab

UPPDATERAD 170504 Kl 11:08 Folkhälsomyndigheten startar ett projekt som ska stärka den nationella beredskapen för laborativ analys av oväntade kemiska, mikrobiologiska och radioaktiva föroreningar i rå- och dricksvatten. Bland annat ska den nationella analyskapaciteten hos såväl offentliga som ... Läs mer

VA-aktuellt

Hårdare krav på IT-säkerhet för vattenleverantörer

IT-säkerhet Utredningen ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” har överlämnats till regeringen. Det handlar om det så kallade NIS-direktivet, en ny förordning för informationssäkerhet när det bland annat gäller leverans och distribution av dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Allt dricksvatten i Lund är okej

Lund Äntligen kan VA Syd häva kokningsrekommendationen för alla delar av Lund utanför sjukhusområdet. Helgens provsvar visar fina värden för Lunds vatten efter förra veckans åtgärder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Filtermaterial i Sjöbos dricksvatten

Dricksvattenproblem Små plastkorn har läckt ut från jonbytaranläggningen vid Sjöbo vattenverk. Materialet har påträffats i dricksvattnet hos några abonnenter i tätorten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Värmlandskommuner startar gemensam vattenkrisgrupp

Nödvattenförsörjning Nu bildar 18 kommuner i Värmland  en samverkansgrupp för att klara försörjningen av dricksvatten vid en kris. Ett avtal har skrivits om att stötta varandra i kris. Den nya samverkansgruppen kallas VA Wermland och har initierats av kommunerna själva. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 8/16

Skärpt säkerhet på svenska VA-anläggningar

Under den senaste tio-årsperioden har många dricksvattenansvariga skärpt säkerheten på och runt sina produktions- och distributionsanläggningar. Det innebär att rutinerna runt om i landet idag skiftar rejält när det gäller övergripande regler runt till exempel skyddsklassning, fotoförbud och ... Läs mer

VA-aktuellt

Vaka:s finansiering tillfälligt löst

Vaka Regeringen ger inte Livsmedelsverket något utökat anslag för att finansiera Vaka-verksamheten under 2016. Istället får myndigheten en utökad anslagskredit för att klara finansieringen. Samtidigt utreds nu den framtida finansieringen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklingen av Vaka stoppas

Problem för Vaka Verksamheten för den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka ställs på sparlåga. Med en i princip halverad budget så kommer expertkompetensen i gruppen snabbt att dräneras. Det blir konsekvensen av det senaste budgetförslaget. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vaka ska bli kvar

Vaka-krisen Vaka ska finnas kvar. Det lovar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en kommentar efter Cirkulations avslöjande om planerna på att lägga ned vattenkatastrofgruppen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges beredskap för vattenkriser hotad

Krisberedskap hotad Under tio år har Sverige byggt upp en unik beredskap kring vatten i krissituationer. Nu riskerar beredskapsgruppen, Vaka, att läggas ned. Livsmedelsverket får inga pengar för att driva verksamheten. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 2 3 4 5 ... 31 >>