Sök

Visar sökresultat för: säkerhet

VA-aktuellt

Filtermaterial i Sjöbos dricksvatten

Dricksvattenproblem Små plastkorn har läckt ut från jonbytaranläggningen vid Sjöbo vattenverk. Materialet har påträffats i dricksvattnet hos några abonnenter i tätorten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Värmlandskommuner startar gemensam vattenkrisgrupp

Nödvattenförsörjning Nu bildar 18 kommuner i Värmland  en samverkansgrupp för att klara försörjningen av dricksvatten vid en kris. Ett avtal har skrivits om att stötta varandra i kris. Den nya samverkansgruppen kallas VA Wermland och har initierats av kommunerna själva. ... Läs mer

Cirkulation 8/16

Skärpt säkerhet på svenska VA-anläggningar

Under den senaste tio-årsperioden har många dricksvattenansvariga skärpt säkerheten på och runt sina produktions- och distributionsanläggningar. Det innebär att rutinerna runt om i landet idag skiftar rejält när det gäller övergripande regler runt till exempel skyddsklassning, fotoförbud och ... Läs mer

VA-aktuellt

Vaka:s finansiering tillfälligt löst

Vaka Regeringen ger inte Livsmedelsverket något utökat anslag för att finansiera Vaka-verksamheten under 2016. Istället får myndigheten en utökad anslagskredit för att klara finansieringen. Samtidigt utreds nu den framtida finansieringen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklingen av Vaka stoppas

Problem för Vaka Verksamheten för den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka ställs på sparlåga. Med en i princip halverad budget så kommer expertkompetensen i gruppen snabbt att dräneras. Det blir konsekvensen av det senaste budgetförslaget. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Vaka ska bli kvar

Vaka-krisen Vaka ska finnas kvar. Det lovar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en kommentar efter Cirkulations avslöjande om planerna på att lägga ned vattenkatastrofgruppen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges beredskap för vattenkriser hotad

Krisberedskap hotad Under tio år har Sverige byggt upp en unik beredskap kring vatten i krissituationer. Nu riskerar beredskapsgruppen, Vaka, att läggas ned. Livsmedelsverket får inga pengar för att driva verksamheten. ... Läs mer

VA-aktuellt

28 vattenanläggningar blir riksintresse

Dricksvattenförsörjning Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har beslutat att 28 av landets dricksvattenanläggningar är av riksintresse för vattenförsörjning. Det rör sig om områden med anläggningar från norr till söder i Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner personer med dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattenledning säkrar sjukhuset

Ledningsnät I Trollhättan så ska en ny dricksvattenledning säkra vattenförsörjningen till Norra Älvsborgs Länssjukhus, Näl. Nästan en kilometer ny dricksvattenledning kommer att bidra till ökad patientsäkerhet. Den nya ledningen minskar risken för avbrott i vattenförsörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Försök att spåra diesellukt i Växjöområde

Dricksvatten Efter att ha kopplat bort en ledning till området Sandsbro hoppas VA-avdelningen vid Växjö kommun att problemet med diesellukt från dricksvattnet ska kunna åtgärdas. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 2 3 4 5 ... 30 >>