Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

Cirkulation 6/09

Myggor är ett växande problem på reningsverk

Många reningsverk har problem med myggor och spindlar. Ett stort arbetsmiljöproblem som kan växa. I en undersökning som publicerades år 2006 uppgav 58 procent av de tillfrågade kommunerna att de hade problem med insekter i sina anläggningar.Mygglarver växer till och kläcks i bassängerna. Stora mängder ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Kretslopp Hammarö lösning med problem

Ett ekologiskt hållbart lokalt krets­lopp för avlopp och organiskt hushållsavfall från spridda bostads­områden, det är vad skärgårdskommunen i norra Vänern ska uppnå genom sitt EU-projekt Local Recycling. Den kompletta lösningen för kretslopp har nu stött på en del problem.Reningsverket är byggt för ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya reningssteg krävs av Älvdalens kommun

Reningsverket i Idre, Älvdalens kommun, måste byggas ut med bästa tänkbara teknik. Det konstaterar miljödomstolen sedan kommun och länsstyrelse haft olika syn på hur ett utökat tillstånd för utsläpp i Idresjön ska hanteras.Kommunens förslag om en begränsad utbyggnad beräknas kosta 40 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslövs tvingas till utbyggnad

Hela Stabbarp i Eslöv ska ha kommunal avloppsrening. Det har Statens VA-nämnd slagit fast. Under 1990-talet fick en del av byn kommunal rening. De åtta hushåll som ligger på andra sidan en å blev utan. Sedan dess har hushållen krävt att få anslutas till det kommunala nätet, enligt skånskan.se.Ett skäl till att ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Åre

Turistföretagarna i Bydalen och Höglekardalen, Åre kommun, ansöker om att få bygga ett nytt reningsverk mellan de bägge turistbyarna.Planer finns på stora utbyggnader av fritidshusområden i båda samhällena. Men utvecklingen bromsas eftersom kommunens VA-verk inte klarar så många nya abonnenter. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
Cirkulation 5/09

Lovande reningsteknik mot läkemedelsrester

Aktivt kol och ozon är de mest lovande teknikerna för att minska läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är slutsatsen från Stockholm Vattens läkemedelsprojekt, som presenterar sin slutrapport lagom till VA-mässan.Pilotanläggningen Sjöstadsverket vid Henriksdals reningsverk har varit navet i ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Läkemedelsrester ett växande miljöproblem

Svenska MistraPharma är ett av världens mest omfattande ­projekt för forskning kring ­läkemedel i miljön. Flera av Sveriges ledande forskare deltar med syfte att identifiera de mest miljöskadliga läkemedlen och rekommendera lämplig reningsteknik. Numera hittas läkemedel överallt i vattenmiljön. I ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Boston – USA:s smutsigaste hamn som blev en "miljödiamant"

Boston i USA har under senare år arbetat hårt med dagvattenhantering. Även om de tekniska lösningarna inte är revolutionerande så är ­dimensionerna i storlek XXL i en stad som med omgivningar räknar nästan fyra miljoner invånare.Vattnet var alltför ofta det allra sista som förra seklets stads- och ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Bräddvattenreningen fungerar utmärkt

Det särskilda reningsverk som sköter bräddvattenreningen i Karlskoga fungerar bra och driftchef Tomas Nermark är nöjd med satsningen. En av fördelarna är att huvudreningsverket får en mycket jämnare tillströmning av avlopp.Vid årskiftet 2007/08 invigdes äntligen bräddavattenreningen i Karl­skoga, ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Från branschen: "Mindre kostnader med miljösmarta avloppsreningsverk!"

Det finns möjligheter att sänka energiförbrukningen på nästan alla avloppsreningsverk. Idag är det inköpspriset som styr vid offentlig upphandling. Om kommuner tittade mer på energiförbrukningen skulle inköpspriset vara ointressant. Kommunerna skulle spara pengar och samtidigt bli ... Läs mer

Annons:
Paab 2020