Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

Cirkulation 7/09

Luktlarmet går – med hjälp av elektronisk "näsa"

Ett reningsverk i västra Frankrike har installerat ett ­system som ­larmar om ­luktspridning i omgiv­ningarna. En Europapremiär!Saint-Hilaire-de-Riez och Saint-Jean-de-Monts är två små kommuner i regionen Vendée vid den franska Atlantkusten. Sedan lång tid tillbaka har dessa kommuner ett gemensamt ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräddning viktig källa till övergödning

Den sammanlagda bräddningen av orenat avlopp år 2006 i Sverige var 30 miljoner kubikmeter. Det enligt en rapport från länsstyrelsen i Gävle som beräknat bräddningen för hela Sverige år 2006 och för Gävleborgs län 3003 – 2007.Läckage från ledningsnätet och överbelastade reningsverk beräknas släppa ut 220 – ... Läs mer

VA-aktuellt

Hunnebostrands reningsverk invigt

På Gustav Adolfsdagen i fredags invigdes Hunnebostrands reningsverk i Sotenäs efter en 40-miljonersrenovering.Kapaciteten motsvarar nu cirka 10 000 pe. Samtidigt har reningsverket i Ulebergshamn lagts ned och ersatts med en pumpstation och överföringsledning.Nu går kommunen vidare med Omholmens ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommun åtalad för utsläpp

Länsstyrelsen i Västerbotten hävdar att Storumans kommun kan haft för höga fosforhalter från reningsverket i Stensele under två års tid. Länsstyrelsen har lämnat in en åtalsanmälan till miljöåklagaren. Enligt länsstyrelsen har prover bara tagits vid sex tillfällen per år, jämfört med de lagstadgade 24. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk byggs ut för 200 miljoner kronor

Umeås centrala avloppsreningsverk på Ön ska byggas ut för 200 miljoner kronor. Verket är idag dimensionerat för 100 000 invånare och räcker snart inte till längre. Det utbyggda verket ska klara 200 000 invånare.Just nu är Umeva inne i en förstudie för att se hur den befintliga anläggningen ska kompletteras. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Bidrag från Life+ till utveckling av reningsteknik

Oskarshamns kommun tillhör de som får bidrag ur EUs Life+. Oskarshamns tekniska kontor vill testa en ny teknisk lösning för avloppsrening, baserad på värmeväxling. Modellen baseras på ett arbete från IVL. Projektet kommer att utföras på Sjöstadsverket i Stockholm.I Sverige bidrar EU med 130 miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt-finskt reningsverk utreds

Pajala kommun utreder nu ett gemensamt reningsverk med Kolari kommun i Finland. En förstudie har presenterats som beräknar kostnaden till 85 miljoner kronor, enligt Norrländska Socialdemokraten. Idag har Pajala reningsverk cirka 2 000 anslutna och Kolari, som ligger knappa tre mil bort på andra sidan ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk utreds i Ulricehamn

I Ulricehamn planeras en ny placering av centralortens reningsverk. Utredningen är klar, nu återstår utvärdering och den politiska beslutsprocessen. Tre lokaliseringar har utretts. Kostnaderna beräknas till mellan 63 och 103 miljoner kronor beroende på vilket alternativ som väljs. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Östra Göinge planerar för reningsverk

I Östra Göinge kommun, Skåne, planeras för ett nytt reningsverk. Verket ska ersätta två mindre reningsverk i Knislinge och Broby. För närvarande arbetar kommunpolitikerna med frågan om var det nya reningsverket ska placeras. VA-chef Bjarne Segerstén förordar Knislinge men kommunfullmäktige har ändå ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk måste byggas ut i Mellanfjärden

I samhället Mellanfjärden, Nordanstigs kommun, har reningsverket för låg kapacitet. Verket är byggt på 1970-talet. Nu vill kommunen köpa in ytterligare mark runt reningsverksbyggnaden för att kunna bygga ut. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2020