Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Borås avloppsrening fortfarande dålig

Reningsverket i Borås är långt ifrån i full drift efter att det slogs ut av oljespill den sista helgen i mars. Trots att man har ympat in friskt slam från Gryaab i Göteborg räknar man med att det kan ta ytterligare sex veckor att få ett normalt fungerande biosteg igen. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverket i Krylbo genererar elström

På reningsverket i Krylbo, Avesta kommun, tas en ny biogasgenerator i drift i vår.– Vi betalar 4–5 miljoner kronor till el varje år. Det är en stor del av vår budget. Genom att framställa den själv sparar vi stora belopp, säger VA-chef Thom Sandvik till Dala Demokraten.300 000 kilowattimmar per år hoppas man ... Läs mer

VA-aktuellt

Bua reningsverk läggs ned?

Bua reningsverk i Varbergs kommun kan komma att läggas ned. I valet mellan att uppgradera verket i Bua eller att föra avloppet någon annanstans lutar det nu åt att bygga en 17 kilometer lång överföringsledning till Getteröns reningsverk i Varberg.Bua reningsverk blev välkänt i VA-sammanhang för några år ... Läs mer

VA-aktuellt

Slam från Göteborg ympas på Gässlösa

Genom att ympa in slam från Ryaverket i Göteborg ska man försöka få en kickstart på det utslagna biosteget vid Gässlösa reningsverk i Borås. Trots det befarar driftchefen Anders Fransson att det kommer att ta tid att få full effekt vid reningsverket.– Det kan ta månader, säger han till SR P4 Sjuhärad.Det var ... Läs mer

VA-aktuellt

Oljeutsläpp stör Borås avloppsrening

Den sista helgen i mars skedde ett stort större utsläpp av eldningsolja från Borås Energi och miljös panncentral till det kommunala spillvattennätet. Trots att golvbrunnen var försedd med oljeavskiljare kunde den inte stoppa den stora mängden olja som rann vidare ut i ledningsnätet. Uppskattningsvis 17 ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Skadegörelse på reningsverk gav störningar

Reningsverket i Söderbärke, Smedjebackens kommun, har haft driftstörningar i veckan. Detta efter den skadegörelse verket utsattes för förra helgen. Det skriver Dalademokraten.Under förra helgen skedde ett inbrott i reningsverket där verket stängdes av och föremål i lokalerna kastades ner i ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk i fjällen

Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.– Vi måste söka ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på reningsverk

Reningsverket i Klintehamn på Gotland ska byggas ut. Reningsverken i Kvarnåkershamn och Burgsvik läggs ned och avloppet ska pumpas över till Klintehamn där det även finns planer planer på en biogasanläggning.Även i Fårösund finns planer på utbyggnad av reningsverket där. Fördjupade planer för ... Läs mer

VA-aktuellt

Utsläppen från reningsverk minskar

Utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen från reningsverk minskade något mellan år 2006 till år 2008. Detta visar ny statistik från Naturvårdsverket och SCB.De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala reningsverk var 2008 cirka 310 ton fosfor (en minskning ... Läs mer

VA-aktuellt

EU kan komma att reglera läkemedelsrester

För första gången i EU:s lagstiftning finns nu ett förslag om att reglera halterna av läkemedelsrester i vattendragen. Går det igenom kan det få stora konsekvenser för avloppsreningsverk med små recipienter.Sju olika aktiva läkemedelssubstanser finns med i diskussionerna inför den första revideringen ... Läs mer

Annons:
Paab 2020