Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

UV på reningsverk i Arvika

Reningsverket i Arvika har installerat UV-desinfektion för utgående renat avloppsvatten. Kommunen vill förbättra kvaliteten på vattnet i Kyrkviken som fungerar som recipient. Nu följer halten bakterier i utgående vatten EUs badvattendirektiv.Förutom UV-behandlingen genomförs ett projekt om ... Läs mer

Cirkulation 3/10

Bättre styrning ger ökat gasutbyte

På Kungsängsverket i Västerås arbetar Mälarenergi mycket med gasoptimering. Just nu vill man styra förtjockaren bättre för att få en högre gasproduktion.På Västerås centrala reningsverk Kungsängsverket är gasutbytet viktigt. Sedan flera år tillbaka levereras all gas för uppgradering till fordonsgas ... Läs mer

VA-aktuellt

Borås avloppsrening fortfarande dålig

Reningsverket i Borås är långt ifrån i full drift efter att det slogs ut av oljespill den sista helgen i mars. Trots att man har ympat in friskt slam från Gryaab i Göteborg räknar man med att det kan ta ytterligare sex veckor att få ett normalt fungerande biosteg igen. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverket i Krylbo genererar elström

På reningsverket i Krylbo, Avesta kommun, tas en ny biogasgenerator i drift i vår.– Vi betalar 4–5 miljoner kronor till el varje år. Det är en stor del av vår budget. Genom att framställa den själv sparar vi stora belopp, säger VA-chef Thom Sandvik till Dala Demokraten.300 000 kilowattimmar per år hoppas man ... Läs mer

VA-aktuellt

Bua reningsverk läggs ned?

Bua reningsverk i Varbergs kommun kan komma att läggas ned. I valet mellan att uppgradera verket i Bua eller att föra avloppet någon annanstans lutar det nu åt att bygga en 17 kilometer lång överföringsledning till Getteröns reningsverk i Varberg.Bua reningsverk blev välkänt i VA-sammanhang för några år ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Slam från Göteborg ympas på Gässlösa

Genom att ympa in slam från Ryaverket i Göteborg ska man försöka få en kickstart på det utslagna biosteget vid Gässlösa reningsverk i Borås. Trots det befarar driftchefen Anders Fransson att det kommer att ta tid att få full effekt vid reningsverket.– Det kan ta månader, säger han till SR P4 Sjuhärad.Det var ... Läs mer

VA-aktuellt

Oljeutsläpp stör Borås avloppsrening

Den sista helgen i mars skedde ett stort större utsläpp av eldningsolja från Borås Energi och miljös panncentral till det kommunala spillvattennätet. Trots att golvbrunnen var försedd med oljeavskiljare kunde den inte stoppa den stora mängden olja som rann vidare ut i ledningsnätet. Uppskattningsvis 17 ... Läs mer

VA-aktuellt

Skadegörelse på reningsverk gav störningar

Reningsverket i Söderbärke, Smedjebackens kommun, har haft driftstörningar i veckan. Detta efter den skadegörelse verket utsattes för förra helgen. Det skriver Dalademokraten.Under förra helgen skedde ett inbrott i reningsverket där verket stängdes av och föremål i lokalerna kastades ner i ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk i fjällen

Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.– Vi måste söka ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på reningsverk

Reningsverket i Klintehamn på Gotland ska byggas ut. Reningsverken i Kvarnåkershamn och Burgsvik läggs ned och avloppet ska pumpas över till Klintehamn där det även finns planer planer på en biogasanläggning.Även i Fårösund finns planer på utbyggnad av reningsverket där. Fördjupade planer för ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020