Sök

Visar sökresultat för: recipient

VA-aktuellt

Unika krav på Lidköpings reningsverk

Hård dom Lidköpings nya reningsverk ska åläggs redan från start att införa “avancerad” rening av läkemedelsrester, mikroföroreningar och “smittämnen. Stenhårda krav som omfattar smittskyddd, utredning och forskning. En dom i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg kan få stora konsekvenser för ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk påverkar blåmusslan

Vattenmiljö Det finns genetiska skillnader mellan blåmusslor som lever nära reningsverk och musslor på andra platser. Reningsverk skapar ett naturligt urval hos blåmusslan vilket ger ett genetiskt fotavtryck hos musslor som lever i närheten. Även miljön i stora hamnar påverkar blåmusslan negativt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Recipientbryderi

Roslagsvatten har hamnat i bryderi. Frågan är om man ska lösa behovet av ökad avloppsreningskapacitet med utbygg­nad av egna anläggningar i Österåker och Vaxholm eller överföring till Käppala­verket. Hur påverkar vattendirektivet?Margretelundsverket i Österåker har Stockholms mellanskärgård som ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Mälaren värd 40 miljarder, enligt forskningsstudie

Mälaren kan som helhet värderas till 40 miljarder kronor. Den summan har räknats fram under ledning av Greg Morrison, professor vid Vatten/Miljö/Tek­nik vid Chal­mers tekniska högskola.Rapporten Mälarens värde presenterades på VAS-rådets årsmöte i mitten av februari. VAS-rådet ska utläsas Rådet för ... Läs mer

Annons:
Wateraid