Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Regeringen satsar mot läkemedel i vattenmiljön

Politik Regeringen vill satsa ytterligare 600 miljoner kronor under 2018 på en förbättrad vattenmiljö. I regeringens budgetproposition för 2018 finns den utökade satsningen som bland annat omfattar åtgärder för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. ... Läs mer

VA-aktuellt

Jakten på grundvattnet ökar

Grundvatten I mitten av juli fattade regeringen beslut om att Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, måste intensifiera kartläggningen av grundvatten i områden där vattenbrist är särskilt problematisk. SGU kommer också att få pengar till en tre-årssatsning för att förstärka den ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på att förebygga torka

Regeringen vill satsat på att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurser. De lägger 200 miljoner kronor i den kommande höstbudgeten på satstningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Xylem stödjer Parisavtalet

Internationellt Nu reagerar pumptillverkaren och vattenteknikföretaget Xylem på tillkännagivandet att USA drar sig ur Parisavtalet. Xylem, med huvudkontor i New York och en stor del av tillverkningen i svenska Emmaboda kommer att fortsätta att minska bolagets egna miljöavtryck och uttrycker ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöövervakningen utreds

Miljöövervakning Regeringen vill se över hur miljöövervakningen är organiserad, vad den ska omfatta och hur de olika delarna bör finansieras. Till särskild utredare utses Åsa Romson. ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Stort myndighetssamarbete om PFAS

PFAS 37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. ... Läs mer

VA-aktuellt

LRF startar Revaq-utredning

Slam LRF ska utreda organisationens medverkan i slamcertifieringssystemet Revaq. Beslutet togs efter en lång diskussion på förbundets riksstämma där många ville gå längre och dra sig ur samarbetet helt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenhanteringen måste förändras

Klimatet Klimatanpassningsutredningen ger vikitga pusselbitar men inte alla svar. Kommunernas ansvar kommer att öka något om utredaren Eva Eriksson får som hon vill. ... Läs mer

VA-aktuellt

Välbesökt Vattenstämma

Vattenstämman Branschorganisationen Svenskt Vatten har haft årsstämma under Vattenstämman, som pågår i Karlstad 17-18 maj. Enigheten var stor under stämman. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen utreder små avlopp

Politik Regeringen tillkännagav under torsdagen att en utredning om små avloppsanläggningar tillsätts. Fokus blir på utbytestakten av bristfälliga avlopp. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15 >>