Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Regeringen skapar ny upphandlingsmyndighet

Budgetproposition Konkurrensverkets uppgifter inom upphandlingsområdet tas över av en ny myndighet. Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015. Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsningar på hav och vatten

Budgetproposition Regeringens budgetproposition innehåller som tidigare utlovats en viss förstärkning av medlen till havs- och vattenmiljön. 75 miljoner kronor avsätts för förbättringar på området och ytterligare 75 miljoner kronor för miljöövervakning. Miljöövervakningsposten är främst för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Mer pengar till vattenvård och miljöövervakning

Statsbudget Landets myndigheter söker nu resurser ur den kommande statsbudgeten för att klara ökande arbetsuppgifter. På miljö- och energiområdet förväntas anslagen öka, skriver Altinget.se Inom vattenområdet begär Kemikalieinspektionen tio miljoner extra per år för att teckna långsiktiga ... Läs mer

VA-aktuellt

Åsa Romson ny miljöminister

Åsa Romson Åsa Romson (MP) blir Klimat- och miljöminister. ... Läs mer

VA-aktuellt

Karmenu Vella ny EU-miljökommissionär

Den maltesiske politikern Karmenu Vella blir ny EU-kommissionär för såväl miljö- som havs- och fiskerifrågor i ett nybildat ansvarsområde. EU-kommissionen understryker i presentationen av den nya EU-kommissionen att miljöskydd ska gå hand i hand med konkurrenskraft.Den 64-årige Karmenu Vella är ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Sverigedemokrater vill inte ha tuffare EU-lagstiftning om kemikalier

Över hälften av Sverigedemokraternas riksdagskandidater säger nej till, eller är tveksamma till, att Sverige skulle vara mer aktivt inom EU för att driva på för en skarpare kemikalielagstiftning.Sverigedemokraterna och i viss mån Moderaterna sticker ut mot de övriga partierna när det gäller synen på ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverksamhetsutredningen klar

Vattenverksamhetsutredningen har i dag överlämnat huvudbetänkandet I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) till miljöminister Lena Ek. Betänkandet innehåller bland annat en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning samt ... Läs mer

VA-aktuellt

Regler om bekämpningsmedel samlas

Regeringen gör ett försök att samla de svenska reglerna om användning och godkännande av bekämpningsmedel genom en ny förordning.– När reglerna nu samlas i en förordning blir det lättare för företagen att följa reglerna, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.Den nya förordningen innebär ... Läs mer

VA-aktuellt

Brist på utländska studenter påverkar svensk miljöteknikexport

Brist på utländska studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar påverkar kompetensförsörjningen hos en av Sveriges ledande miljöteknikexportföretag negativt. Det är regeringens nya regler med försämrade villkor för utländska studenter som är ett problem.Interationsminister Tobias Billström ... Läs mer

VA-aktuellt

Kritik mot styrelsearbetet i Svenskt Vatten

Styrelsen i Svenskt Vatten skulle behöva arbeta hårdare och engagemanget från medlemmarna borde vara större. Den kritiken framfördes från valberedningens representant under Svenskt Vattens årsmöte igår.Vattenstämman med Svenskt Vatten:s årsmöte pågår för närvarande i Jönköping. Cirka 550 personer ... Läs mer

Annons:
Paab 2020