Sök

Visar sökresultat för: membran

Cirkulation 4/14

Framtidens reningsverk är kompakta

Framtidens avloppsreningsverk tar mindre plats. Nya effektivare processlösningar införs med flera olika alternativa reningsmetoder. Energianvändningen minimeras och restprodukterna används som jordförbättringsmedel och till energiproduktion.Det är några av de slutsatser som VA-teknik Södras ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Beredningstekniken för dricksvatten utvecklas snabbt

Hos Norrvattens Görvälnverk i Järfälla drivs massor av ­utvecklingsprojekt. Många för att få bukt med humus i ­råvattnet. Samtidigt kan man få tag i parasiter, bakterier, virus och oönskade kemikalierester i dricksvattnet.Alexander Keucken forskar på ett filter för vatten som nästan kan liknas vid vad ... Läs mer

VA-aktuellt

Membranförsök pågår på Henriksdal

Stockholm Vatten testar nu membranteknik för avloppsrening för att utreda om tekniken kan passa på Henriksdals reningsverk, något Cirkulation skrivit om tidigare.Nu är försöket igång och membranutrustningen placerad i utloppet av luftningsbassängen, invid eftersedimentering och sandfilter. ... Läs mer

Cirkulation 4/13

Pilotanläggning ska testa NOM-reduktion

Pilotanläggningen på Lovö ­vattenverk håller på att rustas upp. Nu trimmas referenslinjen för att så långt som möjligt likna dricksvattenproduktionen i verket. Sedan ska en ny testlinje installeras med kontinuerlig magnetisk jonbytesteknik för att reducera NOM.Lovöverket ligger vid en del av västra ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Metod för kontroll av membranfilter i realtid

För ett år sedan inledde det ­finländska forskningsinstitutet, VTT och Villmanstrands tekniska universitet forskningsprojektet NoFoul. Projektet syftar till att utveckla nya mätmetoder för effektivisering av membranfilter.Det finska NoFoul-projektet ska ta fram nya mätmetoder som gör det möjligt ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
Cirkulation 6/12

Tillbaka till 50-talet med sugrör

Nästan fyra miljoner porösa “sugrör” ska hjälpa till att backa kalendern ett drygt halvsekel och återställa den naturliga vattenmiljön. Det är Mölleåverket i norra Stor-Köpenhamn som installerat membranteknik i sin ­strävan att bli Europas bästa avloppsreningsverk.Sjösystemet uppströms ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny reningsteknik för NOM

För ett år sedan inleddes kartläggningen av vattenkvaliteten i Mälaren med avseende på naturligt organiskt material (NOM) i råvatten och dricksvatten. Det kommande året ska flera nya reningstekniker väljas ut för att 2014 testas i pilotanläggningen på Lovö vattenverk utanför Stockholm.NOM i vatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Vivab satsar på membranteknik

Kvarnagårdens vattenverk i Varberg kommer att byggas ut med ett membranfiltersteg. Beslutet togs tidigare i september av Vivabs styrelse. Beslutet innebär att tillämpa membranteknik som framtida beredningsprocess för att höja barriärverkan vid Kvarnagårdens vattenverk.Omfattande pilotförsök med ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Kemikaliefri NOM-avskiljning

Nytt koncept för ”kemikaliefri” NOM-avskiljning inom vatten­-rening: Nanofiltration med modifierade hålrumsmembran, HFc (Hollow Fiber Colour).Inom “Nano4water”-klustret, en EU-finansierad koalition för FoU-projekt inom nanoteknologi för vattenrening, presenterades i slutet av april vid en ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Membranteknik löste problem i Östhammar

Gimo vattenverk, i Östhammars kommun, hade tidigare problem med BAM i sitt vatten. Valet av lösning föll på membranfilter som löste problemen och visade sig vara ett prisvärt alternativ som dessutom gav ett godare vatten.För snart tre år sedan hade Gimo vattenverk, inom Östhammars kommun, problem med sitt ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 2 3 >>