Sök

Visar sökresultat för: ledningsnät

Cirkulation 8/09

Schaktfritt ledningsbyggande – effektivt och ekonomiskt

Schaktfritt är väldigt etablerat men används samtidigt i för liten utsträckning. Det slår Björn Widman fast. I Täby kommun där han är VA-chef är förnyelsetakten på nätet cirka 90 år.Att prata schaktfritt ledningsbyggande med Björn Widman är spännande. Björn har sedan det tidiga 1990-talet varit ... Läs mer

VA-aktuellt

Helsingborg utan vatten

En stor vattenläcka har tömt nästan hela vattentornet i centrala Helsingborg. Hela staden har problem med vattenförsörjningen nu på morgonen. Enligt Sydsvenska uppmanar Börje Karlsson på Helsingborgs kommun invånarna att i princip inte använda vatten alls. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Helsingborgs vattenläcka under kontroll

Den huvudvattenledning i Helsingborg som sprang läck under torsdagsmorgonen är stängd och inget vatten läcker längre ut. Tidigare idag öppnades dessutom den av de fyra vattenledningarna från Örby vattenverk som varit stängd för planerat arbete.Det är en 400 millimeters gjutjärnsledning som gått ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor utbyggnad av vattenreningen i Nybro

Nybro kommun behöver komplettera reningen av kommunens dricksvatten. Tekniske chefen Bengt-Eve Peterson säger till Östran att man kan se begynnande kvalitetsproblem.Utbyggd vattenrening beräknas kosta cirka 37 miljoner kronor och kommer att ge genomslag på kommunens VA-taxor redan 2011. Även ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-utbyggnad i Värmdö

Värmdö kommun har beslutat om att bygga ut VA-näten till Strömma, i enlighet med kommunens översiktsplan. 300 fastigheter behöver anpassas till permanentboende. Detaljplanearbetet startar nu, parallellt med förprojektering av VA-utbyggnaden. (EW) ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

VA-utbyggnad i Timrå

Lödgö fritidsområde i Timrå kommun får kommunalt VA. Kommunfullmäktige har beslutat att utvidga verksamhetsområdet till områden runt Lögdösjön och runt Viksjön i Bergeforsen.Anledningen är att allt fler bosätter sig permanent i området. Eftersom många hus har egen brunn kommer det att vara frivilligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Svevia bygger vattenledning i Ängelholm

Svevia, tidigare Vägverket Produktion, har fått i uppdrag att bygga nio kilometer vattenledning i Ängelholm. Ledningen förbinder vattenverket i Vejbystrand med vattentornet i Ängelholm.Det är expansionsplaner i Ängelholm som gör att den befintliga ledningen nu bedöms vara för klen. En helt ny ledning ... Läs mer

VA-aktuellt

43 miljoner för VA till hästarena

Planerna på en stor arena för ridsport i Vara i hästtäta Västergötland, Vara Horse Arena, är storslagna. Nu har VA-chef Stefan Tobiasson levererat den första beräkningen över VA-struktur till området. I dagsläget kommer vatten- och avlopp till området kosta 43 miljoner kronor. Den totala budgeten för ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-utbyggnad igång på Hammarö

100 hushåll på Norra Rud, Hammarö kommun, ska få kommunalt VA. Arbetet inleddes i fredags och ska pågå fram till juni 2010. Utbyggnaden av ledningsnätet på Rud är den tredje etappen i ett större projekt. Norra Rud är ett omvandlingsområde där sommarstugor efterhand blivit permanentbostäder. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort ras vid vattenläcka

I Granlo, en stadsdel i västra Sundsvall, har jordmassor och träd rasat ner i Selångersån efter en större vattenläcka.Mittsverige Vatten identifierade läckan under natten mot torsdagen, ett brott på en ledning som gått rakt av. Vatten har förmodligen tryckts ut i marken under flera dygn. Medvetna om ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020