Sök

Visar sökresultat för: ledningsnät

VA-aktuellt

Fullt flöde i Göteborg

Sedan 00.30 i söndags är den huvudvattenledning som havererade i Göteborg den 5 mars åter i drift. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Problemen i Göteborg drar ut på tiden

När Göteborg Vatten sakta började fylla den reparerade matarledningen från Lackarebäcksverket under natten till onsdagen, så uppstod nya problem. De gamla rören var mer instabila än beräknat och måste nu förstärkas ytterligare innan ledningen kan fyllas med vatten. För närvarande hoppas man på Göteborg ... Läs mer

VA-aktuellt

Svårt vattenläge i Göteborg

I fredagsmorse inträffade ett rörbrott på en dim 1 200 matarledning från Lackarebäcks vattenverk i Göteborg.Som en direkt konsekvens förekom flera källaröversvämningar i fastigheter på Gulsparvgatan i ett närliggande radhusområde samt minskat vattentryck i delar av centrala staden. Göteborg Vatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Svår vattenläcka i Göteborg

Göteborg Vatten har drabbats av ett större rörbrott utanför Lackarebäcks vattenverk. Det är en utgående ledning från vattenverket som havererat. Trycknivåerna i delar av centrala Göteborg påverkas av detta. Även leveranserna till Göteborgs kranskommuner påverkas. Göteborg Vatten bedömer att ... Läs mer

VA-aktuellt

Kalmar Vatten fortsätter med vissa spoltjänster

Kalmar Vatten erbjuder inte längre spolbilstjänster till allmänheten – annat än i akuta lägen. cirkulation.com har tidigare skrivit om nyordningen för Kalmar Vattens spolbilstjänster, det kan du läsa om här.Kalmar Vatten skulle alltså upphöra med spolbilstjänster till allmänheten se ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Älvdalens kommun tar hjälp av invånarna

Älvdalens kommun uppmanar nu invånarna att nattetid gärna lyssna efter brusande ljud.Kommunen har sökt efter en gäckande vattenläcka i över två månader. Flera läckor har upptäckts och lagats men det finns fortfarande någon större läcka som inte kunnat lokaliserats.– Därför vore det tacknämligt om ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholmshem satsar på avfallskvarnar

Stockholmshem satsar nu på att montera in köksavfallskvarnar i tre fastigheter för att testa tekniken i större skala. Tidigare tester har slagit väl ut och nu går man vidare i totalt drygt 70 lägenheter.Med avfallskvarnar som för vidare matrester till reningsverken vill Stockholmshem både bidra till ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga avfallskvarnar i Gästrikland

Gästrike Vatten går nu ut och avråder abonnenterna i sitt område att köpa avfallskvarnar. I Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby krävs tillstånd för att installera avfallskvarn och några såna ges inte av Gästrike Vatten då företaget gjort bedömningen att ledningsnäten inte har rätt kapacitet.Dessutom ... Läs mer

VA-aktuellt

Luftspolning av tryckavloppsledningar

Svenskt Vatten Utveckling har publicerat rapport 2010-01, Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte. Fullskaleförsök visar att är ett realistiskt och fungerande alternativ för bekämpning av svavelväte i avloppsnät. Tekniken har dock sina begränsningar, som då ... Läs mer

VA-aktuellt

Torsås hoppas på billig upphandling

Torsås kommun förbereder anbudshandlingar för VA-utbyggnad längs kusten söder om Bergkvara. Projektet har kostnadsberäknats till 48 miljoner kronor. Enligt Barometern har beslutades på kommunfullmäktiges decembermöte att om byggets kostnader överskrider gränsen så ska ärendet tillbaka till ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020