Sök

Visar sökresultat för: ledningsnät

VA-aktuellt

Begär statlig hjälp i dricksvattenkris

Finland Vattenkrisen i finska Nousis går vidare. Nu begär den lilla kommunen nödlån från staten för att hantera problemen som uppstått. ... Läs mer

Cirkulation 1/18

Alla aktörer måste klara krav på 150 år

Från branschen Sverige går från en normal projektering att VA-näten ska hålla i 100 år, till att dra ut livslängden till 150 år. Detta är extremt, vi har inte sett något annat land som har så höga krav. Konsekvensen blir en omfattande och nödvändig omställning hos alla inblandade – från beställare till ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen VA-utbyggnad i södra Orsa

VA-utbyggnad Ingen VA-utbyggnad i södra Orsa men det juridiska läget är dock fortfarande oklart. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bygget av Helsingborgs nya vattentorn startar

Vattentorn Nu startar bygget av Helsingborgs nya stora vattentorn. Den svävande ringen fylld med vatten kommer att bli ett nytt landmärke i staden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholms reningsverk byggs ut

VA-utbyggnad Ängelholms satsning Den stora VA-utgbyggnaden går vidare. Under året påbörjas en omfattande ombyggnation av kommunens centrala reningsverk. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten ROK
VA-aktuellt

Ledningsreparation ledde till magsjuka

Saxdalen Inläckande avloppsvatten i dricksvattennätet i samband med ledningsarbeten, verkar ha orsakat vinterkräksjukan i Saxdalen. ... Läs mer

Cirkulation 8/17

Sälenfjällen: Extremerna bestämmer kapaciteten

Det byggs ett nytt vattenverk i Sälen. När de VA-ansvariga på Vamas ska förklara verket så pratar de inte om hur många personer som bor i området utan om hur många bäddar som finns. I fjällorten är det variationen i beläggningen som är utmaningen. Till jul sextiofaldigas befolkningen i fjäll­delen av kommunen. ... Läs mer

Cirkulation 8/17

Fjärrvärme utvinns ur avloppsvatten

I stället för att pumpa det renade avloppsvattnet direkt ut i Öresund återanvänds det till fjärrvärme i Malmö – och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Med hjälp av värmepumpar utnyttjas spillvärmen i avloppsvattnet vilket gör att energin inte längre rinner ut i havet. Att stenkast från Sysavs ... Läs mer

VA-aktuellt

Calicivirus i dricksvattnet i Saxdalen

Vattenproblem Ludvika kommun har konstaterat att abonnenterna i Saxdalen har Calicivirus som orsakar vinterkräksjuka, i sitt dricksvatten. En kokningsrekommendation har rått för vattnet under en tid. ... Läs mer

VA-aktuellt

Örebro satsar på ledningarna

Ledningsnät Örebro kommun gör en storsatsning på förnyelse av ledningsnätet. Budgeten ska gradvis öka med över 40 procent. ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2018
<< 1 2 3 ... 41 >>