Sök

Visar sökresultat för: lakvatten

Cirkulation 6/20

Reningsverk avlastar reningsverket

Vattenverkspersonalen vid Lackarebäcksverket i Göteborg har fått en ny anläggning att sköta om. Det är den nya anläggningen för lakvattenrening vid Brudare­mossen. Lösningen för den avslutade deponin har blivit ett eget avancerat reningsverk. Den rostbruna byggnaden med växtlighet på taket smälter in ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

VA-enheten i Karlshamn nöjda med lakvattendom

Lakvattendom VA-enheten i Karlshamn nöjda med lakvattendom Efter den 1 januari 2018 får Västblekinge Miljö AB (VMAB) inte längre får leda sitt lakvatten till kommunens avloppsreningsverk, utan ska rena lakvattnet i en egen anläggning. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast. Frågan om ... Läs mer

VA-aktuellt

Behandlat lakvatten får gå till reningsverk

Juridik Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, kommer att få fortsätta pumpa behandlat lakvatten till Helsingborgs reningsverk, Öresundsverket. Det står klart efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen i mitten av februari. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020