Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrester

VA-aktuellt

Dricksvattnet i Kalmar län fritt från läkemedelsrester

Dricksvattnet i Kalmar, Oskarshamn och Västervik är fritt från läkemedelsrester. Det visar analyser av vattenprover som tagits i slutet av augusti.Det är landstingets läkemedelskommitté för Kalmar län som i samarbete med landstingets miljöstrateg låtit utföra mätningarna av kranvattnet i länets tre ... Läs mer

VA-aktuellt

Rening av läkemedelsrester?

Göteborg skulle kunna bli först i Sverige med att rena sitt avloppsvatten från läkemedelsrester. Frågan ligger nu i kommunstyrelsen, och beslut kommer troligen att fattas i mitten av april.Motionen kommer från kommunalrådet Kia Andreasson (mp) som ansvarar för miljö, kretslopp och konsumentfrågor. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU kan komma att reglera läkemedelsrester

För första gången i EU:s lagstiftning finns nu ett förslag om att reglera halterna av läkemedelsrester i vattendragen. Går det igenom kan det få stora konsekvenser för avloppsreningsverk med små recipienter.Sju olika aktiva läkemedelssubstanser finns med i diskussionerna inför den första revideringen ... Läs mer

VA-aktuellt

Slam undersöks

Ett nytt forskningsprojekt ska under­söka läkemedelsrester i slam och hur det påverkar slammets kvalitet och miljöpåverkan.Lunds universitet och Kristianstad högskola samarbetar i ett nytt flerårigt forskningsprojekt för att undersöka om och hur mycket läkemedelsrester som finns i slammet från ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya belägg för hur fiskar störs av hormoner i avlopp

Fisk som simmat i renat kommunalt avloppsvatten bär spår av en lång rad läkemedel. Ett av dessa, hormonet levonorgestrel, hittades i högre koncentration i fiskens blod än vad som finns i blodet hos kvinnor som äter p-piller. Den förhöjda hormonhalten kan leda till infertilitet hos fiskarna, det konstaterar ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Läkemedelsfokus

I mitten av december höll Stockholm Vatten ett välbesökt seminarium om det läkemedelsprojekt som drivits under flera år och som ska slutrapporteras under våren 2010.– Läkemedel har kommit på efterkälken vad det gäller miljögifter tidigare. Det som gör läkemedel extra speciellt är att de är designade för ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelskrav

Miljöproblemen med utsläpp av läkemedelsrester har tagit lagstiftarna på sängen. I EU är lagstiftningen bristfällig och i utvecklingsländerna, där tillverkningen sker, prioriteras tillväxt framför hälsa och miljö.EU:s läkemedelsdirektiv kräver visserligen sedan några år att en medicins ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Lovande reningsteknik mot läkemedelsrester

Aktivt kol och ozon är de mest lovande teknikerna för att minska läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är slutsatsen från Stockholm Vattens läkemedelsprojekt, som presenterar sin slutrapport lagom till VA-mässan.Pilotanläggningen Sjöstadsverket vid Henriksdals reningsverk har varit navet i ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Läkemedelsrester ett växande miljöproblem

Svenska MistraPharma är ett av världens mest omfattande ­projekt för forskning kring ­läkemedel i miljön. Flera av Sveriges ledande forskare deltar med syfte att identifiera de mest miljöskadliga läkemedlen och rekommendera lämplig reningsteknik. Numera hittas läkemedel överallt i vattenmiljön. I ... Läs mer

VA-aktuellt

Risk för multiresistenta bakterier

Vatten nedströms ett indiskt reningsverk i Hyderabad har undersökts av forskare från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Reningsverket tar bland annat emot avlopp från cirka 90 ­läkemedelsfabriker. Redan 2007 visade forskarna att det renade vattnet hade halter av bland annat ett ... Läs mer

Annons:
Paab 2019
<< 1 ... 3 4 5 6 >>