Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrester

VA-aktuellt

Alla måste samarbeta om läkemedelsföroreningar

Läkemedel Alla aktörer som är inblandade i ett läkemedels livscykel måste samarbeta, för att samhället ska komma tillrätta med föroreningar från läkemedelsrester. Det är nyckeln i den rad av rekommendationer för hur utsläppen ska minskas som Siwi och deras samarbetspartners lanserar idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Akademiska testar rening mot antibiotika

Läkemedelsrester Akademiska sjukhuset i Uppsala kan bli det första sjukhus i Sverige testar ozonrening för att rena avloppet från antibiotika och mulitresistenta bakterier. En pilotanläggning tas i drift i december. ... Läs mer

VA-aktuellt

Selektiv vattenreningsteknik under utveckling

FoU Specialanpassade magnetiska mikrosfärer ska användas i utvecklingen av vad som kallas ett nytt koncept för vattenrening. Förhoppningen är att kunna få bort till exempel tungmetaller, läkemedelsrester och hormonstörande ämnen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedels laddning avgör miljöegenskaper

FoU Läkemedels laddning kan avgöra hur de binder sig till material i naturen. Det visar forskare vid Högskolan Kristianstad som har utvecklat ett analysinstrument för att beskriva läkemedelsresters beteende i naturen. Den nya metoden kan också användas för att studera inbindning till aktivt kol samt för ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsverket vill övervaka läkemedelsrester

Läkemedel Läkemedelsverket har tagit fram en lista över 22 läkemdelssubstanser som är relevanta att bevaka i vattenmiljön. I en rapport föreslås att Naturvårdsverket får i uppdrag att samordna uppföljningen av de 22 substanserna. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Stora delar av Europas floder påverkade av läkemedel

Läkemedelsrester Stora delar av vattenmiljön i Europas floder är påverkade av läkemedelsrester. En tredjedel av den totala flodlängden i Tyskland, Nederländerna, Polen och Rumänien uppskattats vara påverkade av det konstgjorda könshormonet Etinylestradiol. Det visar en ny studie. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kunskapsrapport om läkemedelsrester

Läkemedelsrester IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med sina samarbetspartner KTH, Stockholm Vatten och Syvab tagit fram en kunskapsrapport om hur avloppsvatten kan renas från läkemedelsrester. Rapporten ska fungera som informationsmaterial till avloppsreningsverk, ... Läs mer

VA-aktuellt

Tekniska Verken utreder ozonrening vid reningsverk

Läkemedelsrester Tekniska Verken i Linköping ser över möjligheterna att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning vid Nykvarns reningsverk. Detta efter ett lyckat pilotprojekt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelrester skulle kunna påverka grödor

Läkemedel Upprepad användning av reningsverksslam som gödsel och en ökad användning av återvunnet avloppsvatten för bevattning kan leda till att läkemedelsrester ackumuleras i marken. Nu visar brittiska forskare i laboratorieförsöka att grödors utveckling kan påverkas av läkemedelsrester. ... Läs mer

Cirkulation 5/14

Läkemedelsrester renas vid sjukhuset

Utsläpp av läkemedel till vattenmiljön har under flera år varit ett hett debattämne i Europa. Medan de flesta länder satsar på centrala lösningar, där olika reningssteg kopplas på den konventionella avloppsreningen, går Danmark sin egen väg och satsar på lokal behandling av avloppsvatten i direkt ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 5 >>