Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrening

VA-aktuellt

Läkemedels laddning avgör miljöegenskaper

FoU Läkemedels laddning kan avgöra hur de binder sig till material i naturen. Det visar forskare vid Högskolan Kristianstad som har utvecklat ett analysinstrument för att beskriva läkemedelsresters beteende i naturen. Den nya metoden kan också användas för att studera inbindning till aktivt kol samt för ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Läkemedel renas i full skala i Knivsta

Vid Knivsta reningsverk finns Sveriges första fullskaleanläggning för läkemedelsrening. Den är till och med en av de första i Europa. Forskningsledaren Berndt Björlenius från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, står och skyfflar grus vid reningsanläggningen utanför reningsverket i Knivsta. ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Ozonpoleringsprocess för ett renare avloppsvatten

Från branschen Läkemedelskonsumtionen i samhället ökar. Läkemedelsrester från avloppsvatten till sjöar och vattendrag har blivit ett globalt miljöproblem. Dagens läkemedel krockar med kraven på hållbar utveckling. Vi vet inte i dagsläget hur de olika läkemedels­substanserna kan interagera med ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges första fullskaliga läkemedelsrening

Läkemedelsrening Tekniska Verken i Linköping bygger landets första fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester vid Nykvarnsverket. Detta efter ett lyckat pilotprojekt med ozonteknik. ... Läs mer

VA-aktuellt

MBR-teknikförsök visar goda resultat

MBR-teknik I Stockholm ska världens största membrananläggning för vattenrening byggas. Idag, torsdag, visas pilotanläggningen för tekniken upp på Hammarby Sjöstadsverk, för ett 60-tal besökare i samband med en seminariedag om membranteknologi. Den nya tekniken för rening möjliggör betydligt mindre ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Tre miljoner till läkemedelsprojekt

Ett projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar, som till exempel läkemedelsrester, beviljades nästan tre miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten i början av juli. Projektets mål är att ta fram riktlinjer och kriterier för dimensionering av läkemedelsrening på svenska ... Läs mer

VA-aktuellt

Mobil pilotanläggning för läkemedelsrening

En mobil pilotanläggning för läkemedelsrening kommer att testas på ett antal reningsverk i främst Blekinge och Skåne under året. Företaget Primozone har tidigare testat sin teknik med filtrering och ozonering på bland annat Lundåkraverket i Landskrona. Nu är målet att testa tekniken på tio reningsverk, ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsreningsförsök i Uppsala

Nu flyttas den försöksanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, som drivs av KTH, till Kungsängsverket i Uppsala. Försöken i Uppsala pågår under sommaren och är en del av ett flerårigt forskningsprojekt vid KTH.– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från ... Läs mer

VA-aktuellt

Pengar för läkemedelsrening utlysta

Nu utlyser Havs- och vattenmyndigheten, Hav, tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Det rör sig totalt om 32 miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Flera försök med tekniker för läkemedelsrening

Aktivt kol, ozon och membranfiltrering i olika kombinationer och doser är tekniker som undersöks på många håll för att kunna rena avloppsvatten från läkemedelsrester och kemikalier. Projektet ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter” drivs av IVL Svenska ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 4 5 6 7 >>