Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrening

Cirkulation 5/15

Ozonpoleringsprocess för ett renare avloppsvatten

Från branschen Läkemedelskonsumtionen i samhället ökar. Läkemedelsrester från avloppsvatten till sjöar och vattendrag har blivit ett globalt miljöproblem. Dagens läkemedel krockar med kraven på hållbar utveckling. Vi vet inte i dagsläget hur de olika läkemedels­substanserna kan interagera med ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges första fullskaliga läkemedelsrening

Läkemedelsrening Tekniska Verken i Linköping bygger landets första fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester vid Nykvarnsverket. Detta efter ett lyckat pilotprojekt med ozonteknik. ... Läs mer

VA-aktuellt

MBR-teknikförsök visar goda resultat

MBR-teknik I Stockholm ska världens största membrananläggning för vattenrening byggas. Idag, torsdag, visas pilotanläggningen för tekniken upp på Hammarby Sjöstadsverk, för ett 60-tal besökare i samband med en seminariedag om membranteknologi. Den nya tekniken för rening möjliggör betydligt mindre ... Läs mer

VA-aktuellt

Tre miljoner till läkemedelsprojekt

Ett projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar, som till exempel läkemedelsrester, beviljades nästan tre miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten i början av juli. Projektets mål är att ta fram riktlinjer och kriterier för dimensionering av läkemedelsrening på svenska ... Läs mer

VA-aktuellt

Mobil pilotanläggning för läkemedelsrening

En mobil pilotanläggning för läkemedelsrening kommer att testas på ett antal reningsverk i främst Blekinge och Skåne under året. Företaget Primozone har tidigare testat sin teknik med filtrering och ozonering på bland annat Lundåkraverket i Landskrona. Nu är målet att testa tekniken på tio reningsverk, ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Läkemedelsreningsförsök i Uppsala

Nu flyttas den försöksanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, som drivs av KTH, till Kungsängsverket i Uppsala. Försöken i Uppsala pågår under sommaren och är en del av ett flerårigt forskningsprojekt vid KTH.– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från ... Läs mer

VA-aktuellt

Pengar för läkemedelsrening utlysta

Nu utlyser Havs- och vattenmyndigheten, Hav, tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Det rör sig totalt om 32 miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Flera försök med tekniker för läkemedelsrening

Aktivt kol, ozon och membranfiltrering i olika kombinationer och doser är tekniker som undersöks på många håll för att kunna rena avloppsvatten från läkemedelsrester och kemikalier. Projektet ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter” drivs av IVL Svenska ... Läs mer

Cirkulation 1/14

Testar teknik för läkemedelsrening

I ett tvåårigt utvecklingsprojekt lett av Berndt Björlenius vid KTH ska effektiva tekniker för läkemedelsrening testas. Inom några år ska reningsverk kunna gå från teori till praktik för att kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser.Äntligen är den mobila testanläggningen på plats djupt nere i berget ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 4 5 6 >>