Sök

Visar sökresultat för: läkemedel

VA-aktuellt

Rening av läkemedelsrester?

Göteborg skulle kunna bli först i Sverige med att rena sitt avloppsvatten från läkemedelsrester. Frågan ligger nu i kommunstyrelsen, och beslut kommer troligen att fattas i mitten av april.Motionen kommer från kommunalrådet Kia Andreasson (mp) som ansvarar för miljö, kretslopp och konsumentfrågor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsfokus

I mitten av december höll Stockholm Vatten ett välbesökt seminarium om det läkemedelsprojekt som drivits under flera år och som ska slutrapporteras under våren 2010.– Läkemedel har kommit på efterkälken vad det gäller miljögifter tidigare. Det som gör läkemedel extra speciellt är att de är designade för ... Läs mer

VA-aktuellt

Förslag till skärpning av miljökrav vid läkemedelstillverkning

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel med tonvikt på det internationella perspektivet. I en ny rapport föreslås bland annat att miljöperspektivet bli en tvingande del av tillverkningsreglerna inom EU och att möjlighet ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Läkemedelskrav

Miljöproblemen med utsläpp av läkemedelsrester har tagit lagstiftarna på sängen. I EU är lagstiftningen bristfällig och i utvecklingsländerna, där tillverkningen sker, prioriteras tillväxt framför hälsa och miljö.EU:s läkemedelsdirektiv kräver visserligen sedan några år att en medicins ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort intresse för läkemedel

Under torsdagen höll Stockholm Vatten ett välbesökt seminarium om det läkemedelsprojekt som drivits under flera år men som snart ska slutrapporteras.Frågan om läkemedels påverkan på vattenmiljön är långt ifrån färdigutredd. Forskningsprogrammet MistraPharma tar nu vid för att kartlägga frågan ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 ... 4 5 6 >>