Sök

Visar sökresultat för: läkemedel

VA-aktuellt

Läkemedelsfokus

I mitten av december höll Stockholm Vatten ett välbesökt seminarium om det läkemedelsprojekt som drivits under flera år och som ska slutrapporteras under våren 2010.– Läkemedel har kommit på efterkälken vad det gäller miljögifter tidigare. Det som gör läkemedel extra speciellt är att de är designade för ... Läs mer

VA-aktuellt

Förslag till skärpning av miljökrav vid läkemedelstillverkning

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel med tonvikt på det internationella perspektivet. I en ny rapport föreslås bland annat att miljöperspektivet bli en tvingande del av tillverkningsreglerna inom EU och att möjlighet ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelskrav

Miljöproblemen med utsläpp av läkemedelsrester har tagit lagstiftarna på sängen. I EU är lagstiftningen bristfällig och i utvecklingsländerna, där tillverkningen sker, prioriteras tillväxt framför hälsa och miljö.EU:s läkemedelsdirektiv kräver visserligen sedan några år att en medicins ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
VA-aktuellt

Stort intresse för läkemedel

Under torsdagen höll Stockholm Vatten ett välbesökt seminarium om det läkemedelsprojekt som drivits under flera år men som snart ska slutrapporteras.Frågan om läkemedels påverkan på vattenmiljön är långt ifrån färdigutredd. Forskningsprogrammet MistraPharma tar nu vid för att kartlägga frågan ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 ... 3 4 5 >>