Sök

Visar sökresultat för: läkemedel

VA-aktuellt

Linköping reducerar läkemedelsrester

Läkemedel Fredagen den 14 oktober togs det första spadtaget för Sveriges första storskaliga läkemedelsreningsanläggning, som Tekniska verken i Linköping bygger på Nykvarnsverket. Bygget beräknas stå klart under våren 2017. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

En tablett i toan kan stoppa läkemedelsrester

I framtiden kan det hända att du får ett spolblock med enzymtablett till toan samtidigt med ditt läkemedel. I alla fall om försöken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala faller väl ut, där läkemedelsrester ska stoppas redan när patienterna går på toaletten. Antibiotikaresistenta mikroorganismer är ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrester i slam bryts ned effektivt i jord

Slam Rester från många läkemedel binds och bryts ned effektivt i jord. Endast mycket låga halter av några få läkemedelsrester kunde påvisas i jordbruksmark i försök efter slamgödsling och inga läkemedel kunde hittas i markvattenproverna. ... Läs mer

VA-aktuellt

Alla måste samarbeta om läkemedelsföroreningar

Läkemedel Alla aktörer som är inblandade i ett läkemedels livscykel måste samarbeta, för att samhället ska komma tillrätta med föroreningar från läkemedelsrester. Det är nyckeln i den rad av rekommendationer för hur utsläppen ska minskas som Siwi och deras samarbetspartners lanserar idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Projekt för rening av läkemedel får mångmiljonstöd

Läkemedelsrening Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar ut tolv miljoner kronor till fyra projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
VA-aktuellt

Region Skåne satsar på läkemedel och miljö

Läkemedel Regionala utvecklingsnämnden i Skåne satsar vidare på området läkemedel och miljö. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt center för läkemedel och miljö

Läkemedelsrening Forskningsprogrammet MistraPharma föreslår att ett nytt center för läkemedel och miljö bildas. En viktig del i forskningen vid centret bör vara avloppsvattenrening av läkemedelssubstanser. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Läkemedel renas i full skala i Knivsta

Vid Knivsta reningsverk finns Sveriges första fullskaleanläggning för läkemedelsrening. Den är till och med en av de första i Europa. Forskningsledaren Berndt Björlenius från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, står och skyfflar grus vid reningsanläggningen utanför reningsverket i Knivsta. ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Ozonpoleringsprocess för ett renare avloppsvatten

Från branschen Läkemedelskonsumtionen i samhället ökar. Läkemedelsrester från avloppsvatten till sjöar och vattendrag har blivit ett globalt miljöproblem. Dagens läkemedel krockar med kraven på hållbar utveckling. Vi vet inte i dagsläget hur de olika läkemedels­substanserna kan interagera med ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora delar av Europas floder påverkade av läkemedel

Läkemedelsrester Stora delar av vattenmiljön i Europas floder är påverkade av läkemedelsrester. En tredjedel av den totala flodlängden i Tyskland, Nederländerna, Polen och Rumänien uppskattats vara påverkade av det konstgjorda könshormonet Etinylestradiol. Det visar en ny studie. ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 5 5 >>