Sök

Visar sökresultat för: kväve

Cirkulation 4/13

Katrineholm bygger för att uppfylla krav

Katrineholms kommun har blivit utpekad som syndabock för att Sverige kan komma att fällas i EU-domstolen för att inte uppfylla kvävereningskraven. På Sörmland Vatten tycker de ansvariga att de gjort allt för att hantera frågan rätt.I Katrineholm byggs för närvarande det centrala reningsverket Rosenholm ... Läs mer

VA-aktuellt

Flera miljoner för tillfällig kväverening

Värnamo kommun tvingas investera två till fyra miljoner kronor för en förbättrad kväverening vid kommens gamla reningsverk. Det uppger SR P4 Jönköping. Som Cirkulation berättat tidigare pågår byggnationen av ett helt nytt reningsverk för Värnamo som beräknas stå klart 1 januari 2015.Ombyggnaden av det ... Läs mer

Cirkulation 1/13

Anammoxbakterier – klarar de kvävet?

De sävliga anammoxbakterierna är redan i full aktivitet när det gäller att behandla rejektvatten vid flera svenska avloppsverk. Varmt vatten med höga ammoniumkvävehalter är ett gott ­substrat, men kan vi förvänta oss att kunna använda dessa bakterier för att få ner kväve­innehållet även i huvudströmmen ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärder mot kväveföroreningar måste skräddarsys

I Danmark har politiska åtgärder mot kväveföroreningar generellt sett varit framgångrika. Enligt ny forskning har kvävehalterna vid tio utvalda mynningar till vattendrag, minskat med 39 procent under perioden 1989-2009. För att klara EUs kvävedirektiv och EUs vattendirektiv på ett kostnadseffektivt ... Läs mer

VA-aktuellt

Fem av sex klarar kvävekravet under 2013

Fem av sex kommuner som släpar efter med att uppfylla de krav på kväverening som ställs, räknar med att klara uppgiften under 2013.I januari kallade Miljödepartementet till sig representanter från åtta kommuner där departementet saknade uppgifter om kvävereduktionen vid reningsverken. Två kommuner, ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Lena Ek vill skjuta över kväve-vite till kommunerna

UPPDATERAD 130207 Kl 10:58 Miljöminister Lena Ek vill skjuta över notan för statens förväntade vite för bristande kvävereningen på enskilda kommuner.Miljöministern förväntar sig att EU kommer att ge Sverige ett vite på 250 000 kronor per dag som reningsverk överträder EUs gränser för kväveutsläpp. I ... Läs mer

VA-aktuellt

Värnamo på gång med kväverening

I Värnamo kommun finns ett av de sex reningsverk som inte klarar EU: kvävereningskrav. Värnamo är igång med att bygga ett helt nytt reningsverk, kostnadsberäknat till 322 miljoner kronor men nu kommer man även att vidta direkta åtgärder för att klara 15 mg kväve per liter renat avloppsvatten även i det gamla ... Läs mer

VA-aktuellt

Certifikat för utsläpp av kväve från reningsverk

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till regeringen som innebär att ett handelsystem för kvävecertifikat införs med syfte att minska utsläppen av kväve från kommunala reningsverk.Förslaget presenteras i rapporten Styrmedel för ökad rening vid kommunala reningsverk och är resultatet av ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Det tar lång tid för floder att återhämta näringsöverflöd

Halterna av fosfor och kväve i floder och vattendrag minskar i betydligt långsammare takt än utsläppsminskningarna. Det här är ny kunskap som kan få inverkan på hur EUs ramdirektiv för vatten fungerar.I en studie har forskare uppskattat inflödet av näringsämnen i alla avrinningsområden som leder ut i ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväverening kan enkelt förbättras med ny metod

Kväverening kan bli mer effektiv om man växelvis tillför låga och höga halter av näring till de bakterier som renar avloppsvattnet. Det visar Robert Almstrand i en avhandling vid Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi.Det är förmågan hos de bakterier som genomför ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>