Sök

Visar sökresultat för: kväve

VA-aktuellt

Kväve- och fosforutsläppen från reningsverk minskar

Vattenmiljö De största totalutsläppen av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag, vidare till havet, kommer fortfarande från jordbruk och skogsbruk. Utsläppen från reningsverk och industrier minskar men redan de naturliga utsläppen från mark är högre än Sveriges samlade utsläppstak. ... Läs mer

VA-aktuellt

Finsk storsatsning på återvinning av näringsämnen

Slam Finland lanserar ett statligt program för återföring av växtnäring från bland annat avloppsslam. Det treåriga programmet finansieras med motsvarande 115 miljoner kronor. ... Läs mer

Cirkulation 8/14

Forskare och personal sida vid sida

Avloppsvattenrening och slamhantering står i fokus för VA-kluster Mälardalen. Målet är att hitta nya lösningar och processer för att öka resurseffektiviteten i VA-systemet. I flera projekt studeras utsläppen av växthusgaser från reningsprocesser och slambehandling. Model­lering, styrning och ... Läs mer

Cirkulation 8/14

Nystart för Värnamo med nytt verk

Bort från centrum och stora ytor för framtiden är resultatet när Värnamos helt nya reningsverk sätts igång tidigt nästa vår. Ännu en pärla har då trätts på det pärlband av 1970-talsverk som går i graven. Cirkulation har tittat in i slutskedet av nybygget. Nu byggde Amor helt snabbt en bro – I Apladalen i Värnamo. ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Anammox i huvudströmmen på Sjöstadsverket

Intresset för kväverening i reningsverk med hjälp av anammoxbakterier är mycket stort över hela världen. I Sverige pågår utveckling på ett par håll. Nu har forskarna på Hammarby Sjöstadsverk kommit en bit på vägen för att få en stabil drift av deammonifikationsprocessen i huvudströmmen. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
Cirkulation 6/14

Katrineholm har påbörjat intrimningen

I Katrineholm pågår kampen mot klockan. Rosenholms reningsverk är det sista i landet som åtgärdas för att uppfylla EU-kommissionens krav på kväverening. Under sommaren har intrimningen börjat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tillfälligt höjda kväveutsläpp i Katrineholm

I Katrineholm har Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt tillfälliga utsläppsvillkor under ombyggnaden av Rosenholms reningsverk. Värdet för resthalten av kväve i utgående vatten höjs från nuvarande 35 mg per liter vatten till 45 mg per literVillkoret gäller under ombyggnadstiden men allra längst till ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Manammoxförsöken under långsam tillväxt

Det pågår mycket forsknings- och utvecklingsarbete världen över för att få en fungerande avloppsreningsprocess med anammoxbakterier för kväve­-reduktion i avloppshuvudströmmen. Ett projekt finns i Malmö.Vid Nordiwa-konferensen i Malmö presenterades det pågående experimentella arbetet med ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväveföroreningar minskar något i Europa

Vattenföroreningar orsakade av kväveföreningar har minskat i Europa under de senaste tjugo åren, men jordbruket sätter fortfarande press på vattenresurserna. Det är slutledningen i den senaste rapporten från EU:s nitratdirektiv.Enligt rapporten så minskar kvävekoncentrationerna i både yt- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Oklart om hur nya Östersjöåtaganden ska genomföras

UPPDATERAD. Sent igår eftermiddag enades miljöministrarna från de nio länderna runt Östersjön om en förnyad version av Åtgärdsplanen för Östersjön (BSAP). Beslutet försenades rejält under dagen då Ryssland valde att blockera överenskommelsen så länge krav på minskade kväveutsläpp från sjöfarten ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 ... 7 >>