Sök

Visar sökresultat för: kretslopp

Cirkulation 2/15

Klosettvatten hanteras lokalt i Strängnäs

I ett skolexempel på samverkan mellan forskning, näringsliv och kommun satsar Strängnäs kommun på ett projekt med gårdsbaserad klosettvattenhantering som ett alternativ till utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Strängnäs får Mälarens vattenpris

Kretslopp Strängnäs kommun får Mälarens vattenpris 2015. Det tillkännagavs idag på Mälarkonferensen som hålls på Uppsala slott. ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbete med giftfritt kretslopp intensivare

Politik Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att ”intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att på ett kostnadseffektivt sätt ytterligare stimulera en mer resurseffektiv avfallshantering som främjar ökad materialåtervinning och avfallsförebyggande åtgärder ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
Cirkulation 2/12

Från branschen: "Källsortering av växtnäring är nästa logiska steg"

Det är dags att fasa in triplikata avloppssystem inom det kommunala VA-området. Sverige är ett ­föregångsland rörande teknik och organisation av stora avloppssystem, vars fokus har utvecklats enormt från 1800-talets mål att minska lokal sanitär olägenhet och smittspridning till ett väl utvecklat ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Rötning och kvarnar får högt kretsloppsbetyg

I takt med att oljepriserna stiger och reserverna av lättbrytbara mineraler minskar blir avlopps- och bioavfallshanteringens ­betydelse för resurshushållning och energiutvinning allt större. I Göteborg har man redan ­börjat förbereda sig. I rapporten Systemstudie Avlopp jämförs sju alternativa ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 >>