Sök

Visar sökresultat för: klimat

VA-aktuellt

Vattnets kretslopp i Arktis förändras

Effekterna av ett allt varmare Arktis kommer framför allt att märkas genom förändringar i vattnets kretslopp. I en ny studie vid Stockholms universitet ser forskare tecken på att vattnets kretslopp förändras, samtidigt som vattenövervakningen försämras i just de områden där klimatförändringarna ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenståndet kring Vänern blir lägre än tidigare beräknat

Beräknade vattenstånd kring Vänern kan bli något lägre än vad tidigare beräkningar visat. Det är resultatet av en forskningsstudier av översvämningsriskerna kring Vänern och Göta älv som presenteras vid konferensen –Planera för vatten i ett förändrat klimat– i Karlstad idag. – De nya nivåerna är något ... Läs mer

VA-aktuellt

Förslag om nationell översyn av VA-näten

Det finns ett stort behov av en nationell översyn för att trygga såväl säker vattenförsörjning som säkra avloppssystem. Det skriver Phia Andersson (S) och Ann-Kristine Johansson (S) i en motion till Sveriges Riksdag.Den allmänna motionstiden för riksdagens ledamöter gick ut igår. Andersson och ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk i Hammerdal ligger för lågt

Det vattenverk i Hammerdal, Strömsunds kommun, som varit hotat av översvämning är byggt på för låg nivå. Det anser kringboende som menar att kommunen inte tog hänsyn till tidigare rekordår när vattenverket byggdes på 1990-talet.Richard Persson är VA-ansvarig i Strömsunds kommun och han håller med.– Jag ... Läs mer

VA-aktuellt

MP i Stockholm vill ha säkrare dricksvatten

Miljöpartiet i Stockholm kommer med flera förslag för att klimatanpassa Stockholmsregionen. Bland annat har man tagit intryck av riskerna för dricksvattenförsörjningen och vill bland annat se en anpassning av VA-verk och vattentäkter samt en säkring av Mälaren som vattentäkt. Förslagen framförs i en ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Fler vill utreda Vänertunnel

Länsförsäkringar vill investera 250 000 kronor i en studie om hur man kan leda bort vatten från Vänerregionen. En lösning kan vara en tunnel till Västerhavet eller en kanal.– Många av våra kunder riskerar skador på grund av framtida översvämningar. Det kommer att innebära stora risker för vår region, ... Läs mer

VA-aktuellt

Vatten saknas i Köpenhamn

I eftermiddag håller Siwi (Stockholm International Water Institute) presskonferens vid klimatmötet i Köpenhamn. På Siwi är man besvikna över att vatten knappt nämns i det senaste förslaget till överenskommelse.Att anpassa mänskligheten till klimatförändringar kräver förändringar i hur vi använder ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Spillvattensystemet klimatsäkrat i 25 år

Kungsbacka kommun har byggt en ny huvudpump­station för spillvatten. Med den nya ­stationen räknar kommunen med att spillvattensystemet är klimatsäkrat i minst 25 år och ­dessutom slipper man i princip bräddningar.Det var när den nya stads­delen Aranäs planerades som kommunens huvud­pumpstation från ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Vattenverk med klimatberedskap

När Kristinehamns kommun byggde om sitt huvudvattenverk var tanken påklimatförändringar en av de viktiga parametrarna. I Värmland lever minnet av översvämningarna år 2000.För att hitta Vänerstaden Kristinehamns vattenverk Sandköping får man åka bort från Sveriges största sjö och upp mot Bergs källor ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordningsansvaret för vatten till Livsmedelsverket

I mitten av mars lämnade regeringen sina propositioner för havs- och klimatpolitik. I klimatpolitiken uppmärksammas bland annat dricksvattenförsörjningen. Här följer regeringen många av de förslag som klimat- och sårbarhetsutredningens vattenexperter gav.– Det känns som att regeringen verkligen ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 4 5 6 >>