Sök

Visar sökresultat för: klimat

Cirkulation 7/15

Översvämning som fick stora konsekvenser

De stora översvämningarna i Hallsberg i början av september har fått stora konsekvenser för fastighetsägare och har inneburit stora påfrestningar på samhället. Nu utreds händelsen noga för att dra slutsatser inför framtiden. SMHI hade räknat med att det stora regnvädret som kom in över landet från Danmark ... Läs mer

VA-aktuellt

Motsättningar i stadsplanering skapar översvämningsrisker

Översvämningar Forskare vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassor vid översvämningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på kommunernas klimatanpassningar

Klimat Regeringen satsar ytterligare 110 miljoner kronor per år för åren 2016-2019 för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Från 2016 satsar regeringen därmed totalt 160 miljoner kronor per år. Tanken är att det ska möjliggöra för kommuner att kunna vidta fler förebyggande ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Köpenhamns dagvatten klimatsäkras

Skyfallet 2011 blev en väckarklocka. Köpenhamn storsatsar nu för att rusta sig mot översvämningar. Staden byggs successivt om, och en ny blå-grön infrastruktur ­skapas vid sidan av avloppssystemet. En stor del av kostnaderna finansieras via VA-taxor, något som blivit möjligt efter en lagändring. ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Klimatkvarter ska klara extrema regn

I kvarteret runt St Kjelds Plads grävs asfalten upp och ersätts med nya mötesplatser där vatten och planteringar står i fokus. Köpenhamns första klimatkvarter satsar på att göra området mer attraktivt och samtidigt anpassa det för att klara extrema regn. Kvarteret i östra Köpenhamn är ett gammalt ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
VA-aktuellt

Lagrat slam läcker växthusgaser

Slam Reningsverksslam bör lagras så kort tid som möjligt, gärna med tillsats av urea. Detta för att minimera skadliga utsläpp av växthusgaser. Det rekommenderar forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökande grundvattentemperaturer

Klimatförändringar Grundvattentemperaturer har ökat markant ända ner till 60 meters djup, helt i linje med den globala uppvärmningen under de senaste 40 åren. Det visar tyska forskare från ETH, Zürich geologiska institut. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nederländerna tar klimatförändringar på allvar

Nederländerna kommer investera 20 miljarder euro, motsvarande cirka 184 miljarder kronor, under de närmaste 30 åren för att säkra landet från översvämningar och klara sötvattentillgångarna. Investeringarna finns i det nya Delta Plan-projektet, anläggningar (vallar, slussar, kanaler med mera) som ... Läs mer

VA-aktuellt

Hyllie vattentorn släcks under Earth Hour

VA Syd släcker belysningen på Hyllie vattentorn i Malmö under Earth Hour på lördag kväll. Earth Hour är en kampanj från Världsnaturfonden där människor världen över släcker ljuset under en timme som en symbolhandling om att ta klimatförändringarna på allvar. I Sverige infaller kampanjen på lördag 29 mars ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatförändringarna kräver omedelbara åtgärder för dricksvattnet

Klimatförändringarnas inverkan på Skånes och hela Sveriges dricksvattenförsörjning är ingen avlägsen framtidsfråga. Det är skarpt läge redan idag. Situationen kräver ökad samverkan. Det skriver Sydvatten i en kommentar till det stora vattenseminarium som hölls i Malmö i fredags.Under fredagen ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 5 5 >>