Sök

Visar sökresultat för: klimat

Cirkulation 7/16

Klimat, PFAS och mikrobiella risker

Utveckling inom mikrobiologiska risker. Magsjukekartläggningar. Vaka, PFAS och klimatarbete. Livsmedelsverket har just nu mängder med uppgifter för att stödja dricksvattenförsörjningen i Sverige. Livsmedelsverkets aktiva roll och organisation när det gäller dricksvatten har som allt annat ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatmodeller kan överskatta extremväder

Klimat Dagens klimatmodeller kan överskatta ökningen av extremer i nederbörd och torka i samband med det senaste århundradets temperaturökning. Det visar ny forskning från bland annat Stockholms universitet. Resultaten kan bidra till att förbättra klimatmodellernas förmåga att förutspå framtida ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatet ger begränsad effekt på spridning av patogener

Smittspridning Klimatförändringar förefaller att ha en begränsad påverkan på koncentrationen av Cryptosporidium och Campylobacter till ytvatten. Även om snabbare ytavrinning från land kan öka utflödet av Cryptosporidum och Campylobacter till ytvatten, så uppväger utspädningsförändringar den ... Läs mer

VA-aktuellt

Världens sjöar blir varmare

Klimatförändringar Världens sjöar har i snitt blivit 0,34°C varmare per årtionde under de senaste 25 åren. Det visar en stor undersökning från Nasa, som varnar för svåra effekter av uppvärmningen. ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Västerns vilda vatten sinar

Hela samhället påverkas starkt när vattnet börjar ta slut. Kalifornien genomlider den kanske värsta torkan någonsin. Konsekvenserna är ökad arbetslöshet, minskad ­produktion, hot mot fiskarter, nya hårda lagar om begränsad förbrukning och uthängning av »syndare« i media. Cirkulation har ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
Cirkulation 8/15

Fem steg för ett klimatanpassat nät

Från branschen Vi har sett effekterna av sensommarens regn. Likt det andra delbetänkandet från riksdagens dricksvattenutredning är vädrets budskap tydligt: klimatförändringarna är inte längre ett framtidsproblem. För att snabbt anpassa våra VA-nät att klara såväl intensivare som mer frekventa ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Översvämning som fick stora konsekvenser

De stora översvämningarna i Hallsberg i början av september har fått stora konsekvenser för fastighetsägare och har inneburit stora påfrestningar på samhället. Nu utreds händelsen noga för att dra slutsatser inför framtiden. SMHI hade räknat med att det stora regnvädret som kom in över landet från Danmark ... Läs mer

VA-aktuellt

Motsättningar i stadsplanering skapar översvämningsrisker

Översvämningar Forskare vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassor vid översvämningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på kommunernas klimatanpassningar

Klimat Regeringen satsar ytterligare 110 miljoner kronor per år för åren 2016-2019 för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Från 2016 satsar regeringen därmed totalt 160 miljoner kronor per år. Tanken är att det ska möjliggöra för kommuner att kunna vidta fler förebyggande ... Läs mer

Cirkulation 4/15

Köpenhamns dagvatten klimatsäkras

Skyfallet 2011 blev en väckarklocka. Köpenhamn storsatsar nu för att rusta sig mot översvämningar. Staden byggs successivt om, och en ny blå-grön infrastruktur ­skapas vid sidan av avloppssystemet. En stor del av kostnaderna finansieras via VA-taxor, något som blivit möjligt efter en lagändring. ... Läs mer

Annons:
Paab 2019
<< 1 2 3 4 5 6 >>