Sök

Visar sökresultat för: industriavlopp

Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Från branschen Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
Annons:
Paab 2020