Sök

Visar sökresultat för: grundvatten

VA-aktuellt

Arsenik i Italien

Befolkningen norr om Rom har mer än dubbelt så mycket arsenik i kroppen som andra italienare. I 54 kommuner är det nu förbjudet att använda vattnet till matlagning och att dricka. Nu vill regionen investera 850 miljoner kronor för att få bort arseniken i vattnet.Problemet med för höga halter arsenik i vattnet i ... Läs mer

VA-aktuellt

IAH Sverige har kommit igång

Den nya föreningen för hydrogeologer och grundvattenintresserade, IAH Sverige, International Association for Hydrogeologists Sverige) håller årsmöte på KTH i Stockholm den 15 maj. Föreningen är ett drygt år gammal och vill skapa nätverkande och kunskapsspridning inom området.Enligt inbjudan så är ... Läs mer

VA-aktuellt

Risk för förorenade grundvatten

På 51 platser i landet finns möjliga svåra grundvattenföroreningar inom vattenskyddsområden kopplat till misstankar om utsläpp från gamla industri- och odlingsverksamheter. Detta enligt en sammanställning som SVT gjort. Enligt SVT är endast tre av platserna ordentligt utredda och har kunnat ... Läs mer

VA-aktuellt

Fotavtryck effektivt för att beräkna grundvattenförnyelse

Att använda metoden med ekologiskt "fotavtryck" på grundvattenupptag, kan vara ett sätt att tydliggöra överkonsumtion av grundvatten. Det föreslår forskare från universitetet i Montreal, Kanada i en artikel i Nature.Uttag av grundvatten i högre takt än vad det återbildas är inte långsiktigt hållbart. ... Läs mer

Cirkulation 6/12

Cirkulation frågar: "Sårbarheten för de här ämnena är väldigt bekymmersamt"

Uppsala Vattens planeringschef Sven Ahlgren är bekymrad över fynden av låga halter PFOS och PFHxS (hexansulfonat) i Uppsalas dricksvatten. Problemet ­liknar i viss mån det som finns i Tullinge.I början av september offentliggjorde Upp­sala Vatten att två perfluorerade alkylsyror, PFOS och PFHxS, ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
Cirkulation 6/12

Vattenproduktionen stoppades av PFOS

På sensommaren 2011 upptäcktes höga halter av PFOS och ett par andra perfluorerade ämnen i kommunalt dricksvatten i Tullinge, Botkyrka kommun. Ett omfattande detektivarbete avslöjar orsaker som störtande jaktplan och hemliga bergsrum. Saneringen kommer ta åratal.Under marken i Tullinge har man ... Läs mer

VA-aktuellt

Göteborgs grundvatten bättre än man kan tro

Grundvattnet i Göteborg är mindre förorenat än befarat. Dagvatten och behandlat avloppsvatten är mer förorenat och bidrar med större mängd föroreningar till kustvattnet utanför Göteborg än vad grundvattnet gör. Det visar en studie av grundvattnets beskaffenhet i Göteborg från Sveriges Geologiska ... Läs mer

VA-aktuellt

Oro över bekämpningsmedel i grundvatten (1)

Havs- och vattenmyndigheten oroas över hur reglerna för vattenskydd tillämpas. Detta efter att länsstyrelsen i Skåne presenterat en omfattande grundvattenundersökning där rester av bekämpningsmedel hittats i en tredjedel av proverna. Fyra av tio fynd kommer från ämnen som används i dagens ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Skåne fortsätter testa grundvatten

PUBLICERAT 2012-06-13.När länsstyrelsen i Skåne undersökte grundvattnet 2007-2010 innehöll en tredjedel av proverna bekämpningsmedel. Det visar Länsstyrelsens utvärdering av 141 provpunkter. Länsstyrelsen ser det som särskilt allvarligt att fyra av tio fynd kommer från substanser som används i ... Läs mer

VA-aktuellt

Gästrike Vatten måste fylla på grundvattnet

PUBLICERAT 2012-06-13Gästrike Vatten prövar nu konstgjord infiltration för att komma tillrätta med de problem man haft med låga grundvattennivåer i Valboåsen, kommunens råvattentäkt.Gästrike Vatten gick redan i mitten av maj ut med en uppmaning till Gävleborna om återhållsamhet med ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2020
<< 1 ... 7 8 9 11 11 >>