Sök

Visar sökresultat för: grundvatten

VA-aktuellt

Risk för förorenade grundvatten

På 51 platser i landet finns möjliga svåra grundvattenföroreningar inom vattenskyddsområden kopplat till misstankar om utsläpp från gamla industri- och odlingsverksamheter. Detta enligt en sammanställning som SVT gjort. Enligt SVT är endast tre av platserna ordentligt utredda och har kunnat ... Läs mer

VA-aktuellt

Fotavtryck effektivt för att beräkna grundvattenförnyelse

Att använda metoden med ekologiskt "fotavtryck" på grundvattenupptag, kan vara ett sätt att tydliggöra överkonsumtion av grundvatten. Det föreslår forskare från universitetet i Montreal, Kanada i en artikel i Nature.Uttag av grundvatten i högre takt än vad det återbildas är inte långsiktigt hållbart. ... Läs mer

Cirkulation 6/12

Cirkulation frågar: "Sårbarheten för de här ämnena är väldigt bekymmersamt"

Uppsala Vattens planeringschef Sven Ahlgren är bekymrad över fynden av låga halter PFOS och PFHxS (hexansulfonat) i Uppsalas dricksvatten. Problemet ­liknar i viss mån det som finns i Tullinge.I början av september offentliggjorde Upp­sala Vatten att två perfluorerade alkylsyror, PFOS och PFHxS, ... Läs mer

Cirkulation 6/12

Vattenproduktionen stoppades av PFOS

På sensommaren 2011 upptäcktes höga halter av PFOS och ett par andra perfluorerade ämnen i kommunalt dricksvatten i Tullinge, Botkyrka kommun. Ett omfattande detektivarbete avslöjar orsaker som störtande jaktplan och hemliga bergsrum. Saneringen kommer ta åratal.Under marken i Tullinge har man ... Läs mer

VA-aktuellt

Göteborgs grundvatten bättre än man kan tro

Grundvattnet i Göteborg är mindre förorenat än befarat. Dagvatten och behandlat avloppsvatten är mer förorenat och bidrar med större mängd föroreningar till kustvattnet utanför Göteborg än vad grundvattnet gör. Det visar en studie av grundvattnets beskaffenhet i Göteborg från Sveriges Geologiska ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Oro över bekämpningsmedel i grundvatten (1)

Havs- och vattenmyndigheten oroas över hur reglerna för vattenskydd tillämpas. Detta efter att länsstyrelsen i Skåne presenterat en omfattande grundvattenundersökning där rester av bekämpningsmedel hittats i en tredjedel av proverna. Fyra av tio fynd kommer från ämnen som används i dagens ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Skåne fortsätter testa grundvatten

PUBLICERAT 2012-06-13.När länsstyrelsen i Skåne undersökte grundvattnet 2007-2010 innehöll en tredjedel av proverna bekämpningsmedel. Det visar Länsstyrelsens utvärdering av 141 provpunkter. Länsstyrelsen ser det som särskilt allvarligt att fyra av tio fynd kommer från substanser som används i ... Läs mer

VA-aktuellt

Gästrike Vatten måste fylla på grundvattnet

PUBLICERAT 2012-06-13Gästrike Vatten prövar nu konstgjord infiltration för att komma tillrätta med de problem man haft med låga grundvattennivåer i Valboåsen, kommunens råvattentäkt.Gästrike Vatten gick redan i mitten av maj ut med en uppmaning till Gävleborna om återhållsamhet med ... Läs mer

VA-aktuellt

IAH Sverige, ny organisation för grundvattenfrågor

En svensk organisation för grundvattenfrågor har bildats. Det var under hydrologidagarna på SMHI i Norrköping 14-15 mars som en svensk gren av den internationella organisationen –International Association of Hydrogeologists– (IAH) bildades.– Det kändes mer som en självklarhet än ett initiativ. IAH ... Läs mer

Cirkulation 2/12

Letar grundvatten från en helikopter

I 70 kilometer i timmen och på låg höjd sveper helikoptern över fält, träd och gårdar – på jakt efter grundvatten. Under ­helikoptern hänger en stor ­mätram med en spole som ­sänder ut elektromagnetiska vågor som går ner i marken och sedan reflekteras. Genom ­analyser av markens reaktion på dessa vågor går det ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 7 8 9 11 11 >>