Sök

Visar sökresultat för: grundvatten

VA-aktuellt

Århus kommun vill förbjuda besprutning

Århus kommuns VA-bolag Aarhus Vand i Danmark vill sluta avtal med ett hundratal lantbrukare om att sluta bespruta sina marker, som en del i en vattenskyddsplan. Aarhus Vand vill skydda grundvattnet och erbjuder kompensation för produktionsförlusten för de bönder som skriver avtal. De lantbrukare som inte ... Läs mer

VA-aktuellt

Provpumpning utanför Ockelbo

I början av juli påbörjades provpumpning för en ny vattentäkt i Ockelbo. Idag försörjs kommunen med fyra mindre vattenverk. Förhoppningen är att kunna ersätta dessa med ett enda verk.– Vi letar efter platser för nya vattentäkter som har ett bättre skyddsläge än dagens, vi tror att vi har hittat ett bra område. ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Inläckagejakt med spårämnesteknik

Alla kommuner har problem med läckande VA-ledningar. Dag- och grundvatten ökar inflödet till spillvattennätet som då överbelastas. Bräddningar till sjöar och vattendrag blir följden. Ett annat problem uppstår för reningsverken med onödiga mängder avlopps­vatten som ska tas om hand. Sandviken har ... Läs mer

VA-aktuellt

Alltid bevattningsförbud i Båstad

Inför trädgårdssäsongen går NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) och Båstad kommun ut och påminner om att det alltid råder bevattningsförbud i Båstad kommun, året om. Detta på grund av de begränsade vattentillgångarna i kommunen.– Vi uppmanar boende och turister i Båstads kommun att respektera ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk stängs på grund av PFAS

Höga halter av PFAS (Perfluorerade alkylsyror) har hittats i dricksvattnet från Kallinge vattenverk, Ronneby kommun. Igår måndag stängde Ronneby Miljöteknik Kallinge vattenverk som försörjer cirka 5 000 abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Sörby och delar av Hulta Norra med vatten. Boende i ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Gamla biobäddar ger osäker rening

Cirka 14 procent av alla svenska jordbruk har en biobädd som kan förhindra att oavsiktligt spill från koncentrerade bekämpningsmedel läcker ut i yt- och grundvatten. Men de flesta biobäddarna byggdes på 1990-talet, och det är osäkert hur reningen fungerar i dem. Enligt ett pressmeddelande från JTI,  ... Läs mer

VA-aktuellt

Gotlands grundvattentillgångar kartläggs från helikopter

Nu undersöks grundvattentillgångarna på Gotland med hjälp av helikopter. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, kartlägger delar av Gotland för att få fram ett bättre underlag för vattenförsörjningsplaneringen. Kartläggningen sker på Fårö samt Tingstäde-Lummelunda, öster om Visby och ett område ... Läs mer

VA-aktuellt

Mycket låga grundvattennivåer på flera håll

På flera håll i landet är grundvattennivåerna mycket lägre än normalt. Bland annat i Västra Götaland, Jönköpings och Hallands län varnar länsstyrelserna för låga nivåer som kan påverka enskilda brunnar. I Hallands fall varnas även för att situationen kan komma att påverka kommunala grundvattentäkter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenbrist i Alunda och Österbybruk

Grundvattennivåerna i samhällena Alunda och Österbybruk, Östhammars kommun, är så låga att VA-verket gått ut med en uppmaning till befolkningen om sparsamhet med vattnet.– Det har varit en extremt torr sommar. Vi fick väl mellan 70 och 100 millimeter regn här för ett par veckor sedan men det räcker inte för ... Läs mer

VA-aktuellt

Metalaxyl-M förbjuds i Danmark

I Danmark förbjuds bekämpningsmedlet metalaxyl-M omgående, sedan prover visat att metalaxyl-M och nedbrytningsprodukter från ämnet lakas ut i grundvatten. Flera fynd av ämnet har gjorts inom ramen för det danska varningssystemet för bekämpningsmedel, i Sverige är det godkänt i två produkter.– Det är ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2020
<< 1 ... 6 7 8 9 10 11 >>